Disfunctionerende werknemer

Een disfunctionerende werknemer is voor een werkgever een lastige situatie. In welk geval is er nu echt sprake van een werknemer die niet goed functioneert? Wanneer moet er wat aan worden gedaan en wat wordt nu precies van de werkgever verwacht? Er zijn wel algemene regels, maar veel hangt af van alle omstandigheden van het individuele geval. Dat maakt het juist zo lastig.

Disfunctioneren als ontslaggrond

Met de komst van de WWZ (Wet Werk en Zekerheid) in 2015 is het er niet makkelijker op geworden, integendeel. Disfunctioneren is nu wel als aparte ontslaggrond in de wet opgenomen, maar om die ontslaggrond aan te tonen gelden nagenoeg dezelfde eisen als voorheen.

Waarom is de ontslaggrond “disfunctioneren” zo lastig?

Bij een aantal ontslaggronden, zoals bedrijfseconomisch ontslag en ontslag na twee jaar ziekte, is het vrij eenvoudig om vast te stellen of er genoeg onderbouwing is voor die gronden. Bij de grond disfunctioneren is dat anders. Daarom worstelen zoveel werkgevers ook met deze problemen en verergert de situatie alleen maar door niets te doen of de verkeerde acties te ondernemen. Bovendien blijft het voor  veel werkgevers een opgaaf om een werknemer op het functioneren aan te spreken.

Hoe kan een positieve uitkomst bereikt worden?

Kennis van de regels over ontslag bij disfunctioneren en ervaring met disfunctioneringstrajecten helpt om een goed resultaat te bereiken. Dat resultaat kan zijn dat de werknemer uiteindelijk weer goed functioneert. Of dat de werknemer ander passend werk op een goede wijze uitvoert. Of dat er op een passende wijze afscheid wordt genomen van de werknemer zonder onnodige kosten en inspanningen.

Kijk hier voor een artikel over hoe om te gaan met disfunctioneren en wanneer wel of niet een melding moet worden gedaan.

Bel ons voor advies over disfunctioneren

Als u informatie wilt of wilt overleggen met ons over een probleem met een disfunctionerende werknemer, dan kunt u contact met ons opnemen via 030-2332218.

  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief