Governance Check

Voldoet uw organisatie aan de Governancecode Zorg 2022? In het kader van risicobeheersing een terechte vraag. Doe onze Governance Check.

Waar gaat het om?

De vernieuwde Governancecode Zorg is van kracht sinds 1 januari 2022. Daarvoor gold de code uit 2017. Leden van Actiz, GGZ NL, NFU, VGN en NVZ zijn daaraan gebonden. Voor UMC’s geldt een specifieke regeling. De Code is daarmee van toepassing op de meeste in Nederland gevestigde zorginstellingen en de daarmee verbonden groeps- en dochtermaatschappijen. Het kan dus gaan om BV’s, stichtingen, coöperaties die zorg verlenen zoals ziekenhuizen, revalidatiecentra, verpleeg- en verzorgingstehuizen, ggz-instellingen, instellingen voor gehandicaptenzorg.

Zorgfinanciers zoals zorgkantoren verlangen steeds vaker het implementeren van deze Code en de Inspectie voor de Gezondheid en Jeugd toetst hieraan. De Governancecode Zorg is dus niet vrijblijvend en er wordt steeds vaker bij de civiele rechter een beroep op gedaan. Niet naleving van de Code kan dus grote consequenties hebben .

De Code gaat uit van 7 leidende principes:

 1. Goede zorg
 2. Waarden en normen
 3. Invloed belanghebbenden
 4. Inrichting governance
 5. Goed bestuur
 6. Verantwoord toezicht
 7. Continue ontwikkeling 

 • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
  Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
 • Inschrijven nieuwsbrief