Voorbeelden uit de praktijk

Veel van de werkzaamheden die wij verrichten voor branche- en beroepsverenigingen doen wij meer op de achtergrond en laten zich niet zien. Maar er zijn ook voorbeelden die wel duidelijk zichtbaar waren en we ook kunnen noemen. Dat soort voorbeelden geeft goed aan wat je met goede ondersteuning als branche- of beroepsvereniging of leden kan bereiken. Hieronder volgt een greep uit deze kwesties:

0% vergoeding door verzekeraar na procedure alsnog van de baan

Namens een patiënt die symbool stond voor alle door het beleid van VGZ getroffen patiënten en de ONT hebben wij een procedure gestart tegen de selectieve inkoop door VGZ, waardoor patiënten van tandprothetici geen enkele vergoeding kregen. Dit was niet alleen vervelend voor de patiënt, maar ook voor  tandprothetici die hierdoor delen van de zorg niet meer zelf konden declareren. Kort na ontvangst van de dagvaarding heeft VGZ haar beleid aangepast.

Selectieve weergave op website VGZ (lage rugklachten) zonder dat sprake is van selectieve inkoop

VGZ heeft voorkeursbeleid voor bepaalde zorgaanbieders met lage rugklachten met een terugkeergarantie. VGZ heeft echter ook andere zorgaanbieders gecontracteerd voor dezelfde zorg, maar toonde deze niet op haar website voor de betreffende aandoening. Daar werden alleen bepaalde voorkeursaanbieders getoond. Het KNGF is het daar niet mee eens en trekt op meerdere fronten aan de bel. Zo dient zij onder meer een klacht in bij de NZa en wordt ook een civiele procedure voorbereid. Ook is er de nodige aandacht voor de kwestie in de media. Kort na deze ingezette lijn past VGZ haar website alsnog aan en herstelt de ten onrechte gewekte indruk door een aangepaste nieuwsbrief aan haar verzekerden te sturen.

Inperken onderzoek NZa naar C22

In september 2017 startte de NZa een onderzoek naar de prestatie C22 bij tandartsen. De NZa bleek dit onderzoek aanvankelijk niet alleen te willen richten op de vraag of de prestatie was geleverd. Dit zou betekenen dat de NZa een oordeel zou kunnen gaan vellen of een aanvullende medische anamnese nodig was of niet. De NZa heeft hiertoe evenwel geen bevoegdheid en mag ook niet met dat doel het medisch dossier inzien. Eldermans|Geerts werd van deze controle in kennis gesteld. In een brief is de NZa gewezen op het ontbreken van de bevoegdheid dossiers voor het door haar gewenste doel in te zien. Kort daarna zijn de onderzoeken door de NZa afgerond zonder dat bij de onderzochte praktijken tekortkomingen zijn geconstateerd.

 

Zilveren Kruis trekt controle met betrekking tot naleving PREM in

Nadat Zilveren Kruis een controle had uitgezet over PREM en bij een groot aantal praktijken aanspraak maakte op terugbetaling omdat te weinig vragenlijsten waren uitgezet, heeft Eldermans|Geerts dit samen met de NVLF opgepakt. Na een juridische analyse van de contracten en een enquête onder de leden om te vernemen waar het is misgegaan, is Zilveren Kruis aangeschreven. Naar aanleiding van het daarop volgende overleg heeft Zilveren Kruis besloten de claim in te trekken bij de praktijken waarbij te weinig vragenlijsten zijn verzonden.

Verloskundige zorg 2018

In 2018 was er veel te doen om de geboortezorg. In de overeenkomst verloskundige zorg 2017-2018 van Zilveren Kruis was opgenomen dat Zilveren Kruis in 2018 niet meer dan het NZa-maximumtarief van 2017 zou willen voldoen. Zilveren Kruis heeft vervolgens de mogelijkheid opgenomen voor verloskundigen om de overeenkomst met Zilveren Kruis tot 30 september 2017 op te zeggen.

Medio 2017 herijkte de NZa de tarieven voor verloskundige zorg, waardoor deze fors stegen. Zilveren Kruis hield evenwel vast aan haar contractueel vastgelegde veel lagere tarief van 2017, met massale opzeggingen door verloskundigen als gevolg.

Eldermans|Geerts heeft de KNOV in deze mededingingsrechtelijk complexe periode begeleid en geadviseerd. Eldermans|Geerts heeft in een korte periode een reeks van cursussen gegeven om verloskundigen te wijzen op de voor en nadelen van het opzeggen van de overeenkomst met Zilveren Kruis, de risico’s die daarbij komen kijken en wat zij wel en wat zij niet onderling mogen afstemmen en wanneer.

Inwerkingtreding van de AVG

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden. De AVG legt zorgaanbieders nieuwe en strengere privacyverplichtingen op. Deze Europese regelgeving heeft als doel de verwerking van persoonsgegevens nog beter te beschermen, maar leidde bij veel zorgaanbieders en zorginstellingen tot vragen. Heeft mijn organisatie een verwerkingsregister nodig? Voldoet mijn privacyverklaring wel aan de eisen? Dient mijn organisatie over een Functionaris Gegevensbescherming te beschikken? Deze vragen kwamen in de loop van 2018 en ook daarna op het bord van veel beroeps- en brancheverenigingen te liggen.

Ter ondersteuning van deze beroeps- en bracheverenigingen heeft Eldermans|Geerts AVG- modeldocumenten gemaakt, waarmee de leden van de betreffende verenigingen op eenvoudige en snelle wijze ‘AVG-proof’ zijn gemaakt. Een voorbeeld staat op de website van de ANT:

  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief