Materiële controle spreekuur

Steeds vaker worden wij gebeld door zorgaanbieders die te maken krijgen met een controle door de zorgverzekeraar. Dat de zorgverzekeraar controleert of de zorg feitelijk door u is geleverd, dat is logisch. De meeste discussie ontstaat bij de doelmatigheidstoets: de vraag of de zorg wel nodig was.

Welke gegevens mag u verstrekken?

Wij zien geregeld zorgaanbieders die geconfronteerd worden met een dergelijke controle en dan eigenlijk niet goed weten wat zij moeten doen. Zeker als de zorgverzekeraar vraagt bepaalde gegevens te verstrekken en daarbij ook nog – terecht of onterecht – verwijst naar wet- en regelgeving op grond waartoe zij gerechtigd zijn tot deze stukken. In een groot deel van de gevallen gaat de zorgaanbieder over tot het verstrekken van stukken, ook in situaties waar hij dat niet had mogen doen.

Wist u bijvoorbeeld dat een ongecontracteerde zorgaanbieder in beginsel helemaal geen gegevens aan de verzekeraar mag verstrekken?

En wist u dat inzage in een patiëntendossier pas mogelijk is nadat er veel andere stappen zijn gezet en daaruit onvoldoende zekerheid is verkregen?

Geheimhoudingsplicht

Zorgaanbieders dienen zich te beseffen dat zij primair zorgaanbieder zijn met een geheimhoudingsplicht. Deze geheimhoudingsplicht mogen zij slechts doorbreken als daar een wettelijke grondslag voor is. Voor een ongecontracteerde zorgaanbieder is er niet een dergelijke grondslag om de gegevens aan de verzekeraar te verstrekken, anders dan dat de verzekerde daarvoor toestemming aan de zorgaanbieder heeft verleend. Ook voor gecontracteerde zorgaanbieders geldt dat deze grondslag er wel is, maar alleen indien en voor zover het verstrekken van deze gegevens noodzakelijk is. De zorgaanbieder heeft een zelfstandige verplichting om te toetsen of aan deze vereisten is voldaan. En dat is lastig.

Wat hierboven staat voor zorgverzekeraars geldt overigens in gelijke mate voor controles door het Zorgkantoor voor zorg verleend onder de Wet langdurige zorg (Wlz).

Podcast materiële controle

Voor meer achtergrondinformatie, luister ook naar onze podcast over materiële controle.

Vrijdagmiddag spreekuur materiële controle

Omdat wij in de praktijk veel zorgaanbieders zien worstelen met deze problematiek en in een vroegtijdig stadium verkeerde keuzes zien maken, waardoor zij feitelijk zonder afdoende grondslag te veel gegevens verstrekken, organiseren wij iedere vrijdag tussen 14:00 en 15:00 uur een spreekuur materiële controle. Tijdens dit spreekuur van 14:00 tot 15:00 uur kunt u ons gratis vragen stellen over de materiële controle om u vooral in die belangrijke beginfase goed op weg te helpen. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 030-2332218.

Betekent dit dat u ons op andere dagen niet kunt bellen? Natuurlijk niet. U kunt ons elke werkdag gerust bellen met vragen over materiële controle of andere zaken. Maar op vrijdag tussen 14:00 en 15:00 uur zorgen wij er speciaal voor dat er twee advocaten of juristen, met een ruime ervaring met materiële controles, bij de telefoon zitten en die tijd vrijhouden om uw vragen te beantwoorden. En mochten alle lijnen onverhoopt toch bezet zijn, dan bellen we u dezelfde dag terug.

Wilt u meer informatie of ons bellen op vrijdag tussen 14:00 en 15:00 uur?
Belt u ons dan via het telefoonnummer: 030 2332218.

Heeft u een vraag die niet kan wachten tot het volgende spreekuur, neem dan gerust contact met ons op.

  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief