Overzicht publicaties over omzetplafond

Wij maken ons al langere tijd zorgen om de ontwikkelingen met betrekking tot het omzetplafond. Wij vinden omzetplafonds onwenselijk en niet verenigbaar met marktwerking in de zorg. In het verleden hebben wij daar al meerdere malen over gepubliceerd. U leest deze artikelen hier:

Het lijkt erop dat onze inspanningen effect hebben, want in de politiek komt steeds meer aandacht voor dit fenomeen. Minister Schippers heeft in het verleden – in lijn met voorgaande berichten – reeds aangegeven dat restitutieverzekerden geen hinder mogen ondervinden van eventuele afspraken tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Toch moeten we niet te vroeg juichen, want 8 december 2015 vond Minister Schippers bij het beantwoorden van kamervragen over omzetplafonds naar aanleiding van het artikel in het FD juist weer aangegeven dat zij geen noodzaak ziet om omzetplafonds te verbieden of omzet gerealiseerd bij restitutieverzekerden buiten beschouwing te laten bij het omzetplafond. Dat is teleurstellend, omdat Schippers daarmee niet lijkt te willen onderkennen dat de keuzevrijheid wel beperkt wordt, want van een zorgaanbieder kan niet verlangd worden dat deze blijft doorwerken als deze niet betaald wordt.

Op 15 mei 2018 gat Staatssecretaris Blokhuis duidelijk aan dat hij cliëntenstops in de GGZ wil voorkomen en zorgverzekeraars zal aanspreken op hun verantwoordelijkheid voldoende zorg in te kopen. IGJ en de NZa gaan daar toezicht op houden.

‘De staatssecretaris vindt het vreemd dat er überhaupt wachttijden in de ggz zijn, terwijl er geld overblijft bij de zorginkoop’, zegt een woordvoerder van Blokhuis. ‘Hij wil van zorgaanbieders, zorgverzekeraars en toezichthouders weten waar het misgaat.’ Blokhuis spreekt alle partijen op hun verantwoordelijkheid aan. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) brengt momenteel in kaart of zorgverzekeraars wel voldoende zorg inkopen. In het uiterste geval kan de NZa een verzekeraar een boete opleggen. De staatssecretaris wil ook dat verzekeraars meer werk maken van zorgbemiddeling. De bedoeling is dat ze mensen die erg lang moeten wachten bij andere ggz-aanbieders onderbrengen. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) laat desgevraagd weten meer willen inzetten op zorgbemiddeling. ‘Met z’n allen de schouders eronder’, laat een woordvoerder weten.

Wij zullen ons blijven inzetten om het fenomeen omzetplafond onder de aandacht te blijven brengen teneinde te bewerkstelligen dat er uiteindelijk een regeling komt waardoor verzekerd is dat er afdoende zorg wordt ingekocht en geen risico wordt overgeheveld van de zorgverzekeraar naar de zorgaanbieder en op grond waarvan echte keuzevrijheid wel gegarandeerd, ongeacht of de zorgaanbieder in kwestie al veel productie gedraaid heeft of niet.

Heeft u problemen met uw omzetplafond of de gemiddelde kosten per unieke verzekerde? Neem dan contact met ons op.

  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief