Ondernemingsrecht

We adviseren ondernemingen over een goede interne organisatie en herstel daarvan bij verslechterde verhoudingen, bijvoorbeeld door splitsing (“ruziesplitsing”), uitkoop van aandeelhouders of al dan niet gedwongen overdracht van aandelen. Met behulp van het ondernemingsrecht wordt zonodig via de Ondernemingskamer gebruik gemaakt van het recht van enquête en tot het treffen van voorzieningen als schorsing of vernietiging van besluiten wegens het bestaan van een tegenstrijdig belang, schorsing of ontslag van bestuurders of commissarissen of tijdelijke overdracht van aandelen.

Voorkom problemen

Naast het bieden van een oplossing voor conflictsituaties en herstel van verslechterde verhoudingen houden wij ons bezig met het voorkomen van problemen. Dit is ondermeer van belang bij het aangaan van een samenwerking of bij het toetreden van een aandeelhouder. In de meeste gevallen is het wenselijk dat aandeelhouders nadere afspraken met elkaar maken en deze vastleggen in een aandeelhoudersovereenkomst. Dat geldt niet alleen indien aandeelhouders onderling een gelijke stemverhouding hebben, ook indien er sprake is van een of meerdere aandeelhouders met een minderheidsaandeel is het doorgaans wenselijk om duidelijke afspraken te maken omtrent bepaalde zaken die wel of niet mogen.

Veelal vinden aandeelhouders het wenselijk dat de door hen gemaakte afspraken niet kenbaar zijn voor de buitenwereld. Dit heeft tot gevolg dat deze afspraken niet in de statuten opgenomen kunnen worden, want de statuten zijn openbaar en kunnen door derden opgevraagd worden. Daarom is het wenselijk deze afspraken in een aandeelhoudersovereenkomst vast te leggen. We hebben ruime ervaring met het opstellen van deze overeenkomsten.

Binnen de zorgsector is veel dynamiek, wat leidt tot fusies, overnames of het afstoten van bedrijfsonderdelen.  Van belang voor welke vorm van overdracht of samenwerking is dat afspraken zodanig worden vastgelegd dat daar later geen discussie over kan bestaan. Dat is een vak apart.

Ervaring

Wij beschikken over overnamespecialisten die elke overname kunnen begeleiden, ongeacht of dat voor de koper of de verkoper is.

Naast overdrachten of aankopen worden steeds meer vragen gesteld op het gebied van samenwerkingsvormen, fusies en joint-ventures. Ook op deze terreinen beschikt het kantoor over voldoende deskundigheid om elke vorm te realiseren. Daar komt wel wat bij kijken. Binnen de zorg gelden vaak aanvullende regels, zoals de zorgspecifieke fusietoets via de NZa, de fusietoets via de ACM en governance-aspecten.

  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief