Mr. Elize Breugem is als advocaat aan Eldermans|Geerts verbonden na ervaring te hebben opgedaan in de algemene civiele praktijk. Binnen ons kantoor houdt Elize zich bezig met juridische vraagstukken waar zorgaanbieders en –instellingen in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Elize richt zich vooral op het gezondheidsrecht, het ondernemingsrecht, het contractenrecht, het procesrecht en algemene bestuursrechtelijke- en civielrechtelijke kwesties. Naast haar gedreven en betrokken manier van werken, is oplossingsgerichtheid kenmerkend voor haar aanpak, waarbij het belang van de cliënt voorop staat.

Elize is in 2016 civielrechtelijk en strafrechtelijk afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit, waarna zij haar carrière in de advocatuur is begonnen. Haar afstudeerscriptie van de master Privaatrecht is gepubliceerd in het boek “Jonge Meesters “Precies Privaatrecht” van 2016. Daarbij is zij tijdens haar studie al bekend geraakt met het adviseren van cliënten over juridische kwesties doordat zij verbonden was aan verschillende rechtswinkels. Ook heeft zij stage gelopen bij de afdeling rechtspraak van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming en is zij tijdens haar studie al jarenlang in dienst geweest bij een advocatenkantoor. Deze juridische- en praktijkervaring in combinatie met eerdere werkzaamheden in zorgorganisaties zorgen ervoor dat Elize goed in staat is zorgaanbieders bij te staan bij (juridische) vragen en problemen.

Elize heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het rechtsgebied ondernemingsrecht geregistreerd.

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op het geregistreerd rechtsgebied.