Elize Breugem is als advocaat aan Eldermans|Geerts verbonden. Binnen ons kantoor houdt Elize zich bezig met juridische vraagstukken waar zorgaanbieders en o.a. beroeps-/brancheorganisaties in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben.

Elize heeft een brede gezondheidsrechtelijke praktijk met speciale aandacht voor het ondernemingsrechtgovernancevraagstukken, kwaliteitswetgeving in de zorg, langdurige zorg, jeugdhulpmedezeggenschap van cliënten, het contractenrecht, het procesrecht en vertegenwoordiging in de zorg. Zij adviseert ook met regelmaat over de implementatie van nieuwe gezondheidsrechtelijke wetgeving in de praktijk van zorgaanbieders. Ook doceert zij op verschillende van deze terreinen.

Naast haar gedreven en betrokken manier van werken, is oplossingsgerichtheid kenmerkend voor haar aanpak, waarbij het belang van de cliënt voorop staat.

Elize is ook docent bij DeZorgAcademy en heeft daardoor een goed beeld van de juridische vraagstukken waar zorgaanbieders mee te maken hebben. Het geven van trainingen en cursussen o.a. over de langdurige zorg, de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 en vertegenwoordiging in de zorg doet zij met veel plezier naast het advocatenvak.

Elize is civielrechtelijk en strafrechtelijk afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit, waarna zij haar carrière in de advocatuur is begonnen. Daarmee heeft zij een brede juridische basis, wat binnen haar praktijk goed van pas komt. Haar afstudeerscriptie van de master Privaatrecht is gepubliceerd in het boek “Jonge Meesters “Precies Privaatrecht” van 2016. Elize heeft ook ervaring als advocaat in de algemene civiele praktijk en het familierecht.

Elize heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het rechtsgebied ondernemingsrecht geregistreerd. Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op het geregistreerd rechtsgebied.