Woonzorg

De particuliere woonzorg heeft de afgelopen jaren een aanzienlijke groei doorgemaakt, zo blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. Deze groei heeft onder meer te maken met de sluiting van reguliere verzorgingshuizen, de mogelijkheid pgb’s in te zetten en het beleid om wonen en zorg te scheiden. Daarnaast ervaren bewoners van particuliere woonzorgvormen vaak dat zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met hun wensen, zowel op het gebied van wonen als van zorg. De vraag naar particuliere woonzorg neemt dus toe.

De zorgkosten van bewoners van deze woonzorgvormen worden veelal betaald vanuit de Wet Langdurige Zorg (de Wlz). In de indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is vermeld op welke zorg de bewoner recht heeft. Daarnaast kunnen veel woonzorginitiatieven extra aanvullende zorg bieden, waarvoor de bewoner een extra bijdrage betaalt.

Juridische vraagstukken in de woonzorgsector
De groei van de particuliere woonzorg in Nederland zorgt voor toenemende juridische vraagstukken bij zorgondernemers in deze sector. Zo worden woonzorginitiatieven in toenemende mate geconfronteerd met discussies met zorgkantoren, bijvoorbeeld in het kader van de zorgcontractering en controles door het zorgkantoor, en met controles door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Verder hebben zorgondernemers en zorgverleners in de woonzorg steeds meer te maken met vertegenwoordigingsperikelen, zoals geschillen met familie, mentoren en curatoren van bewoners die hun eigen belangen niet goed meer kunnen behartigen. Ook spelen juridische issues in het kader van de vergoeding van zorg (zoals pgb-problematiek) en blijken patiënten en familie meer en meer de weg te vinden naar klachtenfunctionarissen en geschilleninstanties waar klachten kunnen worden ingediend.

Eldermans|Geerts biedt juridisch advies en deskundige begeleiding. Wij volgen de ontwikkelingen in deze sector op de voet en hebben expertise ten aanzien van onder meer de volgende onderwerpen:

Bent u geïnteresseerd in hoe we u van dienst kunnen zijn of wilt u meer weten over onze werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen via het contactformulier.

e-learning-wonen-en-zorg

  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief