Wet Normering Topinkomens (WNT)

De Wet Normering Topinkomens (WNT) is ook binnen de zorgsector relevant. Op basis van de in 2013 inwerking getreden WNT is het voor topfunctionarissen niet toegestaan meer dan 130% van een ministersalaris te verdienen. In de jaren daarop volgend zijn er nog aanvullende wetten verband houdende met de WNT in werking getreden, waardoor het bezoldigingsmaximum nog verder verlaagd is en de reikwijdte van de WNT vergroot is.

Als specialisten bezitten we deskundigheid op het gebied van de Wet Normering Topinkomens en kunnen u onder meer over de volgende vraagstukken adviseren:

  • Valt uw instelling onder de reikwijdte van de WNT?;
  • Valt de topfunctionaris onder de reikwijdte van de WNT?;
  • Zijn de gemaakte beloningsafspraken met de topfunctionaris toegestaan.

Uiteraard kunnen wij u ook bijstaan en adviseren bij onverhoopte sancties in verband met beweerdelijke overtredingen van de Wet Normering Topinkomens en gerechtelijke procedures daaromtrent.

  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief