Governance in de zorg

Governance en bestuur. Een belangrijk item voor de zorgsector. De bijzondere kenmerken van de zorgsector maken dat dilemma’s tot lastige afwegingen kunnen leiden. Een zorgbestuurder dient namelijk oog te hebben voor zijn cliënten, zijn zorgverleners en (overige) stakeholders, maar dient in alle omstandigheden ook de regiefunctie uit te oefenen. Het optimaliseren van de zorg voor cliënten en de samenleving is het doel. De zorgbestuurder bereikt dit door het verbeteren van de praktijk van de zorg te combineren met sturingsmechanismen die zich richten op regels, verantwoording en controle. Dat moet in balans zijn. Daarmee onderscheidt de zorgbestuurder zich van andere bestuurders.

Regelgeving Governance

De Governancecode Zorg 2022 bevat geen wettelijke regels, maar is zeker niet vrijblijvend. Zo stellen brancheorganisaties in de zorg toepassing van de Code als verplichting voor het lidmaatschap en ook zorgverzekeraars/zorgkantorenstellen voor contractering vaak als eis dat de zorgaanbieder de Code naleeft. De IGJ zal de naleving van de Code gebruiken in haar reguliere toezicht en hanteert deze als sectorbrede veldnorm. IGJ is bovendien bevoegd om handhavingsmaatregelen op te leggen indien na een controle blijkt dat bestuurders onvoldoende invulling geven aan hun bestuurlijke verantwoordelijkheid en dit risico’s geeft voor de zorgverlening. Raadzaam is dan ook om de Governancecode Zorg naast de structuur van uw organisatie te leggen.

De herijking van de Code is slechts één van de aspecten van de agenda ‘Goed Bestuur in de Zorg’. De bestaande regelgeving zal ook op enkele punten worden gewijzigd. Belangrijk onderdeel daarvan is de nieuwe wet ‘Bestuur en Toezicht rechtspersonen’. Ten aanzien van goed bestuur in de zorg geldt onder andere dat bestuurders en toezichthouders indien sprake is van ongewenste belangenverstrengeling niet mogen beraadslagen of besluiten en de aansprakelijkheidsnormen worden verduidelijkt.

Contact opnemen

De aandacht voor governance en bestuur in de zorg neemt dus toe. Zo is er ook meer aandacht voor clinical governance. Recente misstanden in zorginstellingen maakten duidelijk dat er een discrepantie was tussen de posities van de raden van bestuur enerzijds en die van de medisch specialisten anderzijds. Het is derhalve van belang dat u op de hoogte bent van de ontwikkelingen ter zake van dit onderwerp en dat u handelt in lijn met de nieuwe Code en de wetgeving. Eldermans|Geerts heeft ervaring met het inrichten van governance en bestuur binnen zorginstellingen. Wij bieden juridisch advies dat één-op-één toepasbaar is op uw zorginstelling. Bent u toezichthouder of bestuurder van een vereniging of stichting en bent u benieuwd welke gevolgen de nieuwe regels voor u hebben, dan kunt u contact opnemen voor een vrijblijvend gesprek.

  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief