Zorgaanbieders in het sociaal domein

Zorgaanbieders in het sociaal domein bevinden zich in een werkveld dat steeds in ontwikkeling is. Of het nu gaat om discussies over (reële) tarieven en financiering, om contractering en aanbestedingen of om toezicht door gemeenten en IGJ, aanbieders van Wmo-zorg en Jeugdzorg hebben ermee te maken.

Zorgaanbieders in het sociaal domein vormen een diverse groep: van aanbieders van huishoudelijke hulp, dagbesteding en begeleiding tot aanbieders van jeugdpsychiatrie en begeleiding van jeugdigen. Het sociaal domein kent daarbij verschillende stelselwetten, zoals de Wmo en de Jeugdwet.

Het complexe speelveld waarin aanbieders van Wmo-zorg en jeugdzorg zich begeven, zorgt ervoor dat deze aanbieders meer en meer met juridische vraagstukken te maken krijgen. Zo worden aanbieders steeds meer geconfronteerd met controles en toezicht door gemeenten en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Ook de complexe wijze waarop zorg wordt ingekocht, door middel van aanbestedingen, zorgt voor discussies en procedures met gemeenten. Denk verder aan de toenemende zorgen over de tarieven in het sociaal domein en de meningsverschillen over wat reële prijzen zijn. Daarnaast spelen in het sociaal domein juridische issues in het kader van de vergoeding van zorg (zoals pgb-problematiek) een belangrijke rol.  Verder hebben zorgaanbieders en zorgverleners in het sociaal domein te maken met vertegenwoordigingsperikelen, zoals geschillen met familie, mentoren en curatoren van cliënten/bewoners die hun eigen belangen niet goed (meer) kunnen behartigen.

Juridische vraagstukken in het sociaal domein

Eldermans|Geerts biedt juridisch advies en deskundige begeleiding. Wij volgen de ontwikkelingen in het sociaal domein op de voet, publiceren geregeld artikelen en blogs over het sociaal domein en hebben expertise wat betreft onder meer de volgende onderwerpen:

 • Begeleiding bij zorginkoop in het sociaal domein: beoordeling criteria selectie, gunning en uitsluitingsronden;
 • Begeleiding van zorgaanbieders bij inschrijving op aanbestedingsstukken;
 • Advies, begeleiding en het voeren van procedures bij het mislopen van een gunning na aanbesteding;
 • Begeleiding bij kwaliteitscontroles door gemeenten, GGD of IGJ;
 • Begeleiding bij controles, zoals rechtmatigheidscontroles en toezicht door gemeenten;
 • Herstucturering, fusies en overnames in het sociaal domein;
 • Discussies over reële prijzen in het sociaal domein;
 • Arbeidsrecht;
 • Vertegenwoordigingsvraagstukken: volmacht, bewind, curatele en mentorschap;
 • Opstellen en verbeteren van overeenkomsten;
 • Realiseren van vergoeding van zorg in de Wmo en Jeugdwet.

Bent u geïnteresseerd in hoe we u van dienst kunnen zijn of wilt u meer weten over onze werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen via het contactformulier.

 • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
  Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
 • Inschrijven nieuwsbrief