Joep Duijzings is per 1 september 2020 verbonden aan Eldermans|Geerts. Gedurende zijn bachelor in Maastricht heeft Joep praktijkervaring opgedaan middels stages en verschillende andere nevenactiviteiten binnen en buiten de universiteit, waarbij maatschappelijke betrokkenheid veelal centraal stond.

In juli 2020 rondde Joep de master Recht van de Gezondheidszorg (Erasmus Universiteit Rotterdam) af. Tijdens zijn master heeft Joep ervaring opgedaan op het gebied van mededingingsrecht in de zorg in zijn functie als werkstudent bij de ACM. In die functie was hij onder meer betrokken bij toezicht en handhaving in de farmacie.

Joep heeft een brede belangstelling voor vraagstukken in en over de zorgsector en het gezondheidsrecht in het algemeen. Zijn bijzondere belangstelling gaat uit naar vraagstukken aangaande de ordening, financiering (waaronder vergoedingskwesties) en de kwaliteit van de zorg.

Ook los van het juridische is Joep in brede zin geïnteresseerd in discussies over de waarborging van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van het Nederlandse zorgstelsel naar de toekomst toe. Hij denkt daarom graag mee over (juridische) vraagstukken die samenhangen met innovatie in en transformatie van de zorgsector.