Medezeggenschap cliënten in de zorg

Bij het leveren van goede zorg staat meer en meer de behoefte van de cliënt centraal. De medezeggenschap van cliënten ten aanzien van besluiten die hen aangaat, wordt van groot belang geacht. Cliënten moeten de mogelijkheid hebben individueel hun mening te kunnen geven, maar ook als collectief via een cliëntenraad invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming binnen een zorgorganisatie.

Deze aandacht voor inspraak van cliënten heeft ook zijn uitwerking op de wet- en regelgeving. Zo staat er een nieuwe wet klaar die de positie van cliënten(raden) verstevigt. De huidige Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen dateert uit 1996. Volgens de overheid is deze wet toe aan verbetering. Per 1 juli 2020 zal de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 of in het kort: ‘Wmcz 2018’ in werking treden. Met de komst van deze nieuwe wet zal iedere zorgaanbieder zich opnieuw dienen te buigen over de (nieuwe) eisen die de Wmcz 2018 aan hen stelt. Voor u zijn de volgende vragen van belang:

De advocaten en juristen van Eldermans|Geerts zijn op de hoogte van alle ins en outs van de Wmcz 2018 en kunnen antwoord geven op uw vragen over de Wmcz 2018. Tevens kunnen wij u adviseren over de inhoud van een medezeggenschapsregeling en uw statuten

  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief