Reikwijdte Wmcz 2018

De bestaande Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen koppelt het begrip ‘zorgaanbieder’ aan de Wtzi-toelating. Deze koppeling is bij de Wmcz 2018 losgelaten, omdat vastgesteld werd dat veel besluiten niet per definitie op het niveau van de rechtspersoon met Wtzi-toelating werden genomen, maar ook door onderliggende rechtspersonen.

De overheid vindt het van belang dat ook op de niveaus van de onderliggende rechtspersonen de verplichting kan bestaan om een cliëntenraad in te stellen. Daarom hanteert de Wmcz 2018 de definitie ‘instelling’ zoals bedoeld in de zin van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (‘Wkkgz’). Het gevolg van deze aanpassing is dat de reikwijdte van de Wmcz 2018 is vergroot.

Het is dus van groot belang dat u vaststelt of uw organisatie als een instelling zoals bedoeld in de Wkkgz kan worden aangemerkt. Dat kan namelijk betekenen dat u zich dient te houden aan de eisen uit de Wmcz 2018.

Onder het instellingsbegrip uit de Wkkgz wordt verstaan:

  • iedere rechtspersoon die bedrijfsmatig zorg verleent, of;
  • ieder organisatorisch verband van natuurlijke personen die bedrijfsmatig zorg doet verlenen, of;
  • natuurlijke personen die zorg doen verlenen.

Voor iedere regel geldt ook een uitzondering. De advocaten en juristen van Eldermans|Geerts kunnen voor u beoordelen of uw organisatie onder de reikwijdte van de Wmcz 2018 valt.

  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief