Functionaris Gegevensbescherming en opleiding

Met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 is het voor veel zorgaanbieders verplicht om een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen. Een Functionaris Gegevensbescherming zorgt ervoor dat uitvoering wordt gegeven aan de bedoeling van de AVG: bescherming van de privacy van betrokkenen. In het geval van zorgaanbieders de cliënten of patiënten. Om onze expertise over te brengen is het mogelijk om een opleiding functionaris gegevensbescherming te volgen binnen Eldermans|Geerts.

Wanneer heeft u een Functionaris Gegevensbescherming nodig?

De verwerking van persoonsgegevens in ziekenhuizen, huisartsenposten en zorggroepen is altijd grootschalig en daarmee is een Functionaris Gegevensbescherming (FG) verplicht. Voor alle andere zorgaanbieders, beschouwt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een verwerking grootschalig bij meer dan 10.000 patiënten ingeschreven in hetzelfde systeem. In dat geval heeft u dus als organisatie een FG nodig.

Waaraan moet een Functionaris Gegevensbescherming voldoen?

De wet geeft criteria voor een Functionaris Gegevensbescherming. Van belang is dat de Functionaris Gegevensbescherming makkelijk en direct te bereiken is, goed kan communiceren met zowel het bedrijf als patiënten, bekend is met wet- en regelgeving en de AVG in het bijzonder en die kan vertalen naar de dagelijkse praktijk. Over de taakvervulling van de FG moeten duidelijke afspraken gemaakt worden.

Op welke manier kan een Functionaris Gegevensbescherming worden aangesteld?

Voor aanstelling van een Functionaris Gegevensbescherming bestaat de keuze uit extern of intern, d.w.z. iemand binnen de eigen organisatie. Volgens de AVG moet een FG nauw verbonden zijn met de organisatie, zodat hij/zij begrijpt welke gegevensstromen er zijn en goed zicht heeft op eventuele fouten. Dit is lastig te overzien voor een buitenstaander. Een eigen medewerker aanstellen als interne FG is om die reden een goede én toekomstbestendige oplossing.

De interne FG kan niet de eigenaar van de onderneming zijn of een groot- aandeelhouder. Want de FG moet onafhankelijk kunnen opereren. Mede daarom heeft de FG ontslagbescherming.

Wat kunnen wij voor u doen?

Opleiding interne Functionaris Gegevensbescherming

Eldermans|Geerts biedt een laagdrempelige oplossing voor het opleiden en begeleiden van interne FG’s. Wij merken dat nieuwe FG’s voor veel praktische vraagstukken komen te staan. Het toepassen van theorie is in de praktijk vaak lastig. Om die reden gaan wij een hele dag aan de slag zodat de deelnemers handvatten hebben om de juiste stukken en procedures op te stellen en indien nodig weten welke stappen te zetten.

– Hoe zorgt u voor de juiste privacyboekhouding?
– Welke stappen zet u bij een datalek?
– Hoe stelt u vast wie uw verwerkers zijn?
– Hoe gaat u om met verzoeken van betrokkene?
– Welke beveiligingseisen zijn van belang?
– Hoe werkt dat met ICT?

– Hoe werkt een DPIA?
– Wat is de plaats van u als FG binnen de organisatie? Waar moet u op letten, zowel qua organisatie als contractueel?

Deze cursusdag vindt regelmatig plaats en werd tot nu toe gewaardeerd met gemiddeld een 8,4. Na afronding wordt een certificaat uitgereikt.

AVG-helpdesk

Voor vragen kan gebruik worden gemaakt van onze AVG-helpdesk. Daar is een expert aanwezig om mee te denken. Momenteel bestaan veel vragen over de nieuwe documenten die opgesteld moeten worden denk aan het verwerkingsregister, het datalekregister en privacybeleid en verwerkersovereenkomst. Maar ook over het omgaan met kritische patiënten.

Kennis up to date houden        

Om kennis en ervaringen uit te wisselen worden jaarlijks opfrisbijeenkomsten georganiseerd. Momenteel doen zich nog veel ontwikkelingen voor. De Autoriteit Persoonsgegevens is bijvoorbeeld druk bezig met het definiëren van allerlei verplichtingen. Dit plaatst allerlei AVG verplichtingen weer in een nieuw licht.

Kosten

De kosten voor de opleiding, inclusief opfriscursussen en gebruik van de AVG-helpdesk bedragen € 350,= excl. btw per jaar.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in het volgen van een opleidingsdag tot functionaris gegevensbescherming bij Eldermans|Geerts Advocaten? Meld u dan nu aan door in het onderstaande veld uw gegevens achter te laten.

Functionaris Gegevensbescherming

*Wilt u meer informatie over dit product? Dan kunt ook per mail contact opnemen met bras@eldermans-geerts.nl of geerts@eldermans-geerts.nl.

  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief