AVG voor de zorgsector – zelfhulp pakket

Voor het voldoen aan de AVG hebben wij standaard stukken ontwikkeld voor verschillende zorggroepen en het MKB. U hoeft deze enkel nog aan te vullen met informatie die specifiek is voor uw organisatie. Het voordeel van onze stukken is dat de meeste informatie voor uw zorggroep al is ingevuld zodat u sneller aan de slag kan gaan om uw organisatie AVG proof in te richten. Verdere aanvullingen kunt u gemakkelijk doen aan de hand van de handleiding. Hierin staat ook omschreven wat u vervolgens met de stukken moet doen. De meeste stukken hoeft u enkel op te slaan op uw computer.

Standaard AVG documenten voor zorgaanbieders 
Wij hebben al 95% van het werk voor u gedaan. Via een compacte handleiding kunt u de laatste 5% van de stukken op maat maken voor uw organisatie. Tevens vindt u in de handleiding handige stroomschema’s die u helpen bij het vinden van een antwoord op vragen zoals: wie zijn mijn verwerkers en is er sprake van een datalek?

Deze documenten zijn toegespitst op de zorgsector, die veel te maken heeft met gegevens betreffende gezondheid (bijzondere persoonsgegevens) waarop bijzondere regels van toepassing zijn.

Wij hebben zes documenten ontwikkeld die iedere zorgaanbieder op simpele wijze AVG proof maakt. Het gaat om de volgende zes documenten:

Klik hier voor meer informatie over de verplichtingen uit de AVG en de daarbij horende documenten.

Alles is zo ingericht dat het u gemakkelijk gemaakt wordt. Voor zorgaanbieders onnodige zaken zijn weggelaten. De stukken zijn bedoeld om uw organisatie AVG proof te maken, hetgeen u sinds 25 mei 2018 geregeld moet hebben.

Eldermans|Geerts heeft een trackrecord opgebouwd om ingewikkelde materie om te zetten in handzame producten die collectief kunnen worden aangeboden en daarmee tegen een geringe prijs. Wij hebben dat principe ook toegepast op de AVG.

De set documenten kunt u bij ons bestellen voor een bedrag van € 149,00 vermeerderd met BTW. Dit is eenmalig en geen jaarlijks terugkerende last.

Aangezien de inhoud van de documenten kan verschillen per zorgdiscipline verzoeken wij u bij uw bestelling tevens uw zorgdiscipline te vermelden.  Dan ontvangt u stukken die voor uw discipline relevant zijn.

Aanvraag Zelfhulp pakket

Aanvraag Zelfhulp pakket
Akkoord *

Wilt u meer informatie over dit product? Dan kunt ook per mail contact opnemen met amini@eldermans-geerts.nl of geerts@eldermans-geerts.nl.

  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief