Toezichthouders in de zorg

Een goede kwaliteit van zorg, waaronder begrepen een goede werking van de Nederlandse zorgmarkt, is in ons aller belang. Dit is geborgd door wet- en regelgeving. Maar dat betekent ook dat daar een toezichthouder op gezet moet worden. Dit doen de toezichthouders in de zorg: Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), Autoriteit Persoonsgegevens en de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Elke zorgaanbieder krijgt vroeg of laat te maken met één of meerdere van deze toezichthouders.

Bevoegdheden die leiden tot vragen bij de zorgaanbieder

Voor de taken en werkzaamheden zijn aan alle toezichthouders bevoegdheden toegekend. Deze bevoegdheden zijn evenwel niet onbeperkt en kennen spelregels. In de praktijk blijkt dat zorgaanbieders vaak niet goed op de hoogte zijn van hun rechten en plichten in het kader van het contact met een toezichthouder, zoals een toezichtbezoek of ander controlemiddel. Dit kan tot gevolg hebben dat zij – zonder dat zij daartoe verplicht zijn – bijvoorbeeld teveel informatie verstrekken, waardoor problemen ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan boetes of andere maatregelen door de NZa of IGJ.

Verantwoordelijkheid zorgaanbieder

Vragen die bij veel zorgaanbieders rijzen zijn: “mag ik IGJ wel inzage geven in het patiëntendossier, als de patiënt daarvoor geen toestemming geeft?”, “moet ik antwoord geven op deze vraag van een toezichthouder van de NZa?” en “mag ik op deze manier samenwerken met mijn concullega?”.

Het is voor een zorgaanbieder dus goed om stil te staan bij de taken en bevoegdheden die de toezichthouders in de zorg hebben. Daarnaast is het van belang dat zorgaanbieders op de hoogte zijn van hun eigen rechten en verplichtingen bij een toezichtbezoek, een controle of een door een toezichthouder opgelegde maatregel. Deze maatregelen die toezichthouders kunnen opleggen, kunnen immers aanzienlijk ingrijpen in de bedrijfsvoering van een zorgaanbieder.

Vrijblijvend

Indien u te maken heeft met een toezichthouder, bijvoorbeeld in het kader van een controle, toezichtsbezoek of anderszins, staat het u vrij om vrijblijvend contact met ons op te nemen. Wij kunnen dan samen zien of en op welke wijze wij u kunnen helpen.

e-learning-toezichthouders-in-de-zorg

  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief