ACM en AP

Zowel de Autoriteit Consument & Markt (ACM) als de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zijn een onafhankelijke toezichthouder die zich sterk maakt voor de bescherming van persoonsgegevens en toezicht houdt op mededingingen, diverse sectoren en het consumentenrecht. Hierdoor zorgen deze autoriteiten voor een eerlijk speelveld tussen zorginstellingen die zich aan de regels houden en dient het als informatief orgaan voor de patiënten in de zorgsector.

Autoriteit Consument & Markt (ACM)

Stel u heeft vragen over een fusie die u zelf wilt aangaan of een fusie die tussen andere zorginstellingen plaatsvindt? De ACM controleert voor u of zorginstellingen en –aanbieders niet te groot worden na de fusie of wanneer de volledige zorginstelling wordt overgenomen. Zo onderzoeken ze of ondernemingen (verboden) prijsafspraken of andere, voor de concurrentie nadelige, afspraken met elkaar maken. Zorgverleners en – verzekeraars concurreren met elkaar. Toch werken zorgaanbieders en –verzekeraars onderling veel samen. Daarnaast geeft de ACM voorlichting aan verzekeraars en aanbieders over de samenwerking die mogelijk is. Daarbij houdt de ACM rekening met patiënten en verzekerden. Is een fusie of overname nadelig voor deze patiënten en verzekerden dan kan de ACM voorwaarden stellen of zelfs de totale fusie verbieden.

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) (voorheen het College Bescherming Persoonsgegevens (CBG) zorgt ervoor dat zorginstellingen en –aanbieders de verantwoordelijkheid nemen bij de bescherming van hun persoonsgegevens. Door ze te informeren over de regels en in te lichten over de risico’s helpen zij u als dienstverlener in de zorg. Bij de verwerking van de persoonsgegevens dient u zich bijvoorbeeld aan de regels te houden die te maken hebben met het verzamelen, ordenen, opslaan en bijwerken van de gegevens.

Eén van de meest recente wetgevingen waar de AP een belangrijke rol in speelt is de wet op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hierbij dient de AP als een overkoepelend orgaan die een belangrijke rol speelt bij de samenwerking tussen privacy toezichthouders. Zowel binnen zorginstellingen als organisaties in het algemeen. Binnen de zorg focust de AP voornamelijk op de beveiliging van medische gegevens en de niet gemelde datalekken van zorginstellingen en –aanbieders.

Vragen waar de Autoriteit Persoonsgegevens in dat kader toezicht op houdt, zijn onder meer de volgende: “Onder welke voorwaarden mogen zorgverzekeraars medische gegevens verwerken?” “Wanneer mogen iemands medische gegevens worden gebruikt en doorgegeven?” “Welke regels zijn er voor het vastleggen van iemands medische gegevens in een medisch dossier?”.

e-learning-toezichthouders-in-de-zorg

  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief