Lex Geerts heeft in 1986 samen met Bas Eldermans het kantoor opgericht.

Vanaf 1983 is Lex Geerts als advocaat werkzaam voor beroepsbeoefenaars en instellingen in de gezondheidszorg. In de loop der jaren heeft hij ervaring opgedaan op veel terreinen, waaronder samenwerkingsovereenkomsten, advisering bij geschillen tussen medisch beroepsbeoefenaars, maatschappen en zorginstellingen, overnames, tuchtrechtelijke procedures, mededingingsvraagstukken en aanbestedingen.

Na 40 jaar als advocaat in de praktijk te hebben gewerkt is Lex vanaf oktober 2023 actief voor het kantoor als counsel.