Vanaf 1984 is mr. Lex Geerts als advocaat werkzaam voor beroepsbeoefenaars en instellingen in de gezondheidszorg. In de loop der jaren heeft hij ervaring opgedaan op veel terreinen, waaronder samenwerkingsovereenkomsten, advisering bij geschillen tussen medisch beroepsbeoefenaars, maatschappen en zorginstellingen, overnames, tuchtrechtelijke procedures, mededingingsvraagstukken en aanbestedingen.

Zijn kracht ligt in het vinden en implementeren van originele oplossingen, ook in complexe situaties, vanuit een no-nonsense benadering en op zodanige wijze dat alle betrokkenen op een positieve wijze verder kunnen. Lex gelooft in een doortastende en pro-actieve aanpak. De afgelopen jaren wordt hij vaak op het terrein van de farmacie om advies gevraagd. Hij verzorgt op dit terrein regelmatig lezingen. Daarnaast is hij docent bij De Zorgacademy.

Sinds 2009 is hij tevens actief als zorgmakelaar voor apothekers, logopedisten, psychologen en huisartsen. In die hoedanigheid behartigt hij met zijn collega’s de belangen van enkele duizenden zorgaanbieders.

Lex is lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht en de Vereniging Farmacie en Recht.

Behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur
Lex Geerts heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het rechtsgebied gezondheidsrecht geregistreerd.

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.