Instellingen in de zorg

Instellingen in de zorg kennen vaak complexe juridische vraagstukken. Voor een goede oplossing van deze problemen is kennis van de markt en de sector vereist. Want naast het leveren van goede zorg, is er een batterij aan aanvullende (governance-) eisen waaraan voldaan moet worden. Wie goede zorg levert, maar zijn organisatie niet goed heeft ingericht, zal op termijn worden uitgesloten van zorginkoop.

In de zorg, waar de middelen beperkt zijn en het vaak niet eenvoudig is de dienstverlening (zorg aan de patiënt) aan te passen of te staken, betekent een probleem ten aanzien van de dienstverlening of organisatie vaak een groot risico. Want als de instelling de patiënt niet in de kou wil / kan laten staan, loopt het risico bij een probleem met de dag op.

In de praktijk valt er vaak wel een juridische mouw aan deze problemen te passen en kan wel een oplossing gevonden worden. Het op een praktische wijze oplossen van deze complexe vraagstukken is de core business van onze organisatie. Daar komt onze brede kennis van de zorg en de specifieke kennis van de branche goed van pas.

Eldermans|Geerts is ondermeer werkzaam voor instellingen in de volgende branches:

 • Geboortezorg

  Wij treden op voor zorgaanbieders in de eerstelijns geboortezorg, kraamzorg, echocentra, VSV’s en integrale zorgpartijen, waarvan ziekenhuizen deel uitmaken.
 • GGZ

  In Nederland kennen we een groot aantal GGZ instellingen. Iedere zorginstelling levert daarbij zijn eigen specifieke zorg. Vanuit deze specialistische zorg vormen zich dus ook complexe juridische vraagstukken.
 • Huisartsen Zorggroep

  Binnen de eerstelijn zijn zorggroepen niet meer weg te denken. Zeker nu de nadruk meer en meer komt te liggen op het regionaal organiseren van de zorg. Zorggroepen richten zich nu nog voornamelijk op de samenwerking tussen …
 • Jeugdhulp

  Wat is jeugdhulp? Jeugdhulp is de verzamelnaam van alle vormen van hulp en ondersteuning, zowel licht ambulante tot en met intensieve, gespecialiseerde zorg, al dan niet in een gesloten setting. Daarbij gaat het veelal om …
 • Medisch specialistische zorg

  Wij verlenen medisch specialisten, ziekenhuizen en ZBC's juridisch advies t.a.v. governance, privacy en AVG, zorgovereenkomsten, fusies, samenwerkingsvormen, verzelfstandiging van vakgroepen, toezichthouders, ketenzorg en …
 • Medische hulpmiddelen

  Aanbieders van medische hulpmiddelen bevindingen zich in een dynamische markt, zowel door toenemende en complexe wet- en regelgeving als door de enorme innovaties in de sector. Nieuwe regels vanuit de Europese Unie, zoals de MDR, …
 • Verpleeg- en verzorgingstehuizen en thuiszorginstellingen

  Verpleeg- en verzorgingstehuizen en thuiszorginstellingen De VVT-sector heeft te maken met grote veranderingen. De (gewijzigde) financiering van de zorg, de toenemende leegstand van woonunits  en de vergrijzing stellen deze …
 • Wijkverpleging

  Binnen de wijkverpleging hebben zich de afgelopen jaren grote wijzigingen voorgedaan. Waar in het verleden werd gesproken met zorgkantoren, die toch meer als partners werden gezien, hebben organisaties in de wijkverpleging …
 • Zorgaanbieders in het sociaal domein

  Zorgaanbieders in het sociaal domein bevinden zich in een werkveld dat steeds in ontwikkeling is. Of het nu gaat om discussies over (reële) tarieven en financiering, om contractering en aanbestedingen of om toezicht door …
 • Zorgondernemers in de woonzorg

  De particuliere woonzorg heeft de afgelopen jaren een aanzienlijke groei doorgemaakt, zo blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. Deze groei heeft onder meer te maken met de sluiting van reguliere …

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief!

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.

Aanmelden Nieuwsbrief Remake