Geschillencommissies in de zorg en het verweerschrift

Iedere zorgaanbieder heeft er wel eens mee te maken. Een klacht over de geleverde zorg tegen uw zorginstelling. Hoe stelt u daarbij een verweerschrift op en wat kunt u het beste tegen de klachten van uw patiënten en clienten doen?

Voor alle zorgaanbieders

De invoering van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) betekent een set extra verplichtingen voor alle zorgaanbieders. De wkkgz geldt voor ziekenhuizen, zorginstellingen en voor alle eerstelijnszorgaanbieders, zoals huisartsen, fysiotherapeuten, psychologen, tandartsen, tandprothetici en mondhygiënisten.

Geschilleninstanties en geschillencommissies

De Wkkgz verplicht iedere zorgaanbieder om een klachtenfunctionaris te hebben. Verder moet elke zorgaanbieder zich aansluiten bij een externe onafhankelijke geschilleninstantie. Als een patiënt of cliënt een klacht heeft over een zorgaanbieder en bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet slaagt, kan de cliënt zijn klacht voorleggen aan de geschilleninstantie. De geschilleninstantie geeft binnen zes maanden een oordeel over het geschil. De advocaten van Eldermans|Geerts zijn er voor u om een verweerschrift op te stellen of u te helpen bij het opstellen van het verweerschrift.

Inmiddels bestaan verschillende geschillencommissies en geschilleninstanties, zoals:

 • Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg
 • Geschillencommissie Gehandicaptenzorg
 • Geschillencommissie Ostheopatie
 • Geschilleninstantie Mondzorg
 • Geschillencommissie Ziekenhuizen
 • Geschillencommissie Publieke Gezondheid
 • Geschillencommissie Verzorging, Verpleging en Geboortezorg
 • Geschillencommissie Zorg Algemeen

E-learning – Wkkgz en geschillenregelingen in de zorg

In deze e-learning gaan wij in op de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en daarnaast de belangrijkste geschillenregelingen in de zorg.

Ingrijpend

Het voorleggen van een geschil aan de geschillencommissie is, zo leert de ervaring, voor veel zorgaanbieders ingrijpend. De geschillencommissie kan een schadevergoeding toekennen van maximaal € 25.000,-. Bovendien moet de geschillencommissie de uitspraken publiceren waarbij de naam van de zorgaanbieder zichtbaar is. Het opstellen van een zakelijk en juridisch verweerschrift tegen de aantijgingen van de patiënt of cliënt is niet eenvoudig. Logisch ook, want de zorgaanbieder wil bezig zijn met de patiënt of cliënt, en niet met juridische standpunten formuleren tegen klachten of zich bezighouden met de klachtenregeling. Bovendien is het overgrote merendeel van de zorgaanbieders, daarvan zijn wij overtuigd, met de volle overtuiging en de beste wil bezig met zorgverlening. Daarop aangesproken worden is niet gemakkelijk.

Hulp

Het is verstandig zo spoedig mogelijk na de bekendmaking van de klacht deskundige bijstand te vragen om de klachtenprocedure zo goed mogelijk af te ronden. Op die manier kan immers vroegtijdig een strategie besproken worden en kan zonodig een verweerschrift worden opgesteld tegen de klacht. Ook kan worden bezien of met de patiënt of cliënt in gesprek kan worden gegaan. Daarnaast kunnen de juridische aspecten van de klacht worden bekeken: is de klacht wel tijdig ingediend?; voldoet de klacht wel aan het reglement van de geschilleninstantie?; is de formele juridische route wel door de cliënt/patiënt gevolgd? Allemaal factoren die ook van belang zijn voor het uiteindelijk opstellen van een verweerschrift.

De specialisten van Eldermans|Geerts Advocaten hebben ruime ervaring met de begeleiding bij (tucht)klachten tegen zorgaanbieders en zorginstellingen door patiënten en cliënten en het opstellen van een verweerschrift. Bij het voeren van verweer tegen deze klachten komt de bijzondere branchekennis en expertise van de advocaten van Eldermans|Geerts goed van pas. Bovendien hebben meerdere advocaten ervaring als lid van één van de geschillencommissies.

Hulp nodig?

Het is verstandig zo spoedig mogelijk na de bekendmaking van de klacht deskundige bijstand te vragen om de klachtprocedure zo goed mogelijk af te ronden. Op die manier kan immers vroegtijdig een strategie besproken worden en kan zo nodig een verweerschrift worden opgesteld tegen de klacht. Ook kan worden bezien of met de patiënt of cliënt in gesprek kan worden gegaan. Daarnaast kunnen de juridische aspecten van de klacht worden bekeken:

 • is de klacht wel tijdig ingediend?
 • voldoet de klacht wel aan het reglement van de Geschillencommissie?
 • is de formele juridische route wel door de cliënt/patiënt gevolgd?

Allemaal factoren die ook van belang zijn voor het uiteindelijk opstellen van een verweerschrift.
Ter illustratie een link naar een tweetal zaken waarbij de zorgverlener werd verplicht een schadevergoeding te betalen:

Vrijblijvend

Heeft u moeite met het opstellen van een verweerschrift, vragen over het opstellen van een verweerschrift of andere vragen over de geschillencommissie zorg? Indien u te maken heeft met een tegen u of tegen uw zorginstelling ingediende klacht, staat het u vrij om vrijblijvend contact met ons op te nemen. Wij kunnen dan samen zien of en op welke wijze wij u kunnen helpen om verweer te voeren en een eventueel verweerschrift in te dienen.

e-learning-wkkgz-en-geschillenregelingen-in-de-zorg

 • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
  Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
 • Inschrijven nieuwsbrief