Stroomschema Vertegenwoordiging van cliënten in de zorg

Om zorgaanbieders te ondersteunen bij vragen over vertegenwoordiging in de zorg, hebben wij een Stroomschema Vertegenwoordiging opgesteld. In de praktijk blijkt immers dat zorgaanbieders en zorginstellingen steeds vaker knelpunten ervaren in situaties waarin cliënten hun eigen belangen niet goed kunnen behartigen. Denk daarbij aan:

  • Er is geen vertegenwoordiger beschikbaar, omdat niemand de patiënt wil of kan vertegenwoordigen;
  • De vertegenwoordigers vanuit de familie hebben onderling discussie over behandelbeslissingen of andere aangelegenheden of nemen geen verantwoordelijkheid;
  • De wettelijk of familiaire vertegenwoordigers kennen hun taken en bevoegdheden niet voldoende of voeren hun taken niet voldoende uit;
  • De vertegenwoordigers nemen beslissingen die in strijd zijn met het belang van de cliënt;
  • De zorgverlener worstelt met de vraag of een cliënt zelfstandig kan beslissen of daartoe niet meer in staat is;
  • De vertegenwoordigers leggen de verantwoordelijkheid volledig bij de zorginstelling neer en vinden dat de zorginstelling de belangen van de cliënt maar moet behartigen.

Wat kan de zorgaanbieder of zorginstelling in deze en ander situaties doen? Welke (juridische) mogelijkheden bestaan er?
stroomschema-vertegenwoordiging-van-cliënten-in-de-zorg

Wat zijn de juridische verplichtingen en taken van een curator, mentor en bewindvoerder? Hoe zit het met de schriftelijk gemachtigde? Hoe ga je om met twijfel over de wilsbekwaamheid van de cliënt? En wat zijn de juridische mogelijkheden als zorginstelling?

In ons contact met zorgaanbieders en zorginstellingen merken wij dat de problematiek bij vertegenwoordiging een heikel punt is voor veel aanbieders en dat er behoefte bestaat aan een stroomschema met beslismogelijkheden en een korte handleiding wat wel en niet te doen.

Wat is de juridische positie als zorgaanbieder? Hoe ga je om met vertegenwoordigers die zorggerelateerde beslissingen nemen die in strijd zijn met de belangen van de cliënt? En welke bevoegdheden en taken én juridische verplichtingen hebben wettelijk vertegenwoordigers, schriftelijk gemachtigden en familiaire vertegenwoordigers? En mag de zorgaanbieder uiteindelijk zelf een keuze maken met welke vertegenwoordiger hij zorgbeslissingen afstemt?
juridische-verplichtingen-taken-curator-mentor-bewindvoerder

Stroomschema en Toelichting

Om zorgaanbieders tegemoet te komen hebben wij een Stroomschema Vertegenwoordiging gemaakt, met daarin stapsgewijs de verschillende benodigde denkstappen bij wils(on)bekwaamheid en vertegenwoordiging, de diverse vertegenwoordigingsvormen, en juridische en niet-juridische beslismogelijkheden voor de zorgaanbieder.

Het stroomschema is bedoeld om de zorgaanbieder en zorgverlener te helpen bij de verschillende beslissingen die gemaakt moeten worden bij cliënten die hun eigen belangen niet langer kunnen vertegenwoordigen en welke juridische argumenten en mogelijkheden er zijn bij knelpunten met vertegenwoordigers.

Bij het stroomschema is tevens een toelichting bijgesloten. Daarin is onder meer pragmatisch op een rij gezet wat wils(on)bekwaamheid is, wat curatele, mentorschap, bewind en schriftelijke volmacht inhoudt en hoe de zorgaanbieder een plaatsvervanger kan aanwijzen. Ook vindt u in de toelichting tips en tricks om zorgaanbieders te ondersteunen bij de beslissingen die gemaakt moeten worden in het kader van cliënten die hun belangen niet meer zelf kunnen behartigen. Denk daarbij ook aan mogelijkheden die zorgaanbieders nog niet vaak kennen, zoals het betrekken van de kantonrechter bij het toezicht op de taakuitoefening van vertegenwoordigers en het aanwijzen door de zorgaanbieder/zorgverlener van een plaatsvervanger.

Stroomschema en Toelichting bestellen

Zorgaanbieders en zorginstellingen die geïnteresseerd zijn kunnen dit Stroomschema en de Toelichting bij ons aanvragen voor een eenmalige vergoeding van € 125,- ex btw per zorgaanbieder/instelling.

Bestellen Stroomschema en Toelichting Vertegenwoordiging van cliënten in de zorg
Akkoord *
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief