Integrale zorg

Binnen Nederland is er grote behoefte aan om de zorg rond de patiënt beter te organiseren. Niet de zorgaanbieder staat centraal, maar de patiënt. Om daar invulling aan te geven komt steeds meer aandacht voor integrale zorg, waarbij gedacht kan worden aan zorgpaden rond diabetespatiënten of COPD-patiënten. Er is een loket en die regelt vervolgens bij verschillende disciplines de zorg.

Geboortezorg

Ook binnen de geboortezorg worden verschillende disciplines gestimuleerd om samen te werken. Denk daarbij aan verloskundigen, kraamzorgorganisaties en ziekenhuizen/gynaecologen. Vooralsnog is dat vooral op zorginhoud, maar de bedoeling is dat dit op termijn ook gebeurt op het financiële vlak, dat wil zeggen dat een integraal tarief wordt geboden voor zorg die door verschillende disciplines wordt geleverd, waarbij de disciplines onderling dan afspraken moeten maken over de verdeling daarvan. Maar zover zijn wij nog niet. Het is een beweging die veel voeten in de aarde heeft en waaraan veel juridische haken en ogen kleven.

Wij zijn betrokken bij verschillende initiatieven rond de ketenzorg en integrale zorg en weten wat daarbij komt kijken, welke problemen zorgaanbieders daarbij ontmoeten en op welke wijze die problemen kunnen worden opgelost.

Daarnaast voorzien wij dat binnen niet al te lange tijd steeds meer nadruk komt te liggen op regionale samenwerking tussen verschillende zorgdisciplines, zowel horizontaal als verticaal, mono- en multidisciplinair. Eerst op die wijze kan de zorg onder de patiënt worden georganiseerd. Maar dat vergt een organisatievorm en goede werkafspraken. Wij hebben daarvoor een praktisch initiatief ontwikkeld (een zorghub, zie verderop op deze site) met ook een pad dat daar naartoe leidt.

Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op.

  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief