Apothekers

Binnen de openbare farmacie is goede advisering meer dan ooit noodzaak. De ontwikkelingen zijn talrijk en gaan snel. Er zijn bedreigingen, maar ook kansen. Preferentiebeleid wordt steeds verder uitgebouwd en strenger nageleefd. IDEA is gelet op haar prijsstelling en inclusies ook niet zonder risico, terwijl LPG-beleid als gevolg van de steeds verder toenemende niet-leverbaarheid van middelen financieel ook risicovol kan zijn.

De steeds verder toenemende druk om standaard meerwekelijks te leveren betekent ook een groter risico op het tussentijds moeten opknippen van baxterrollen. Voor Medische Noodzaak kan vaak niet, maar soms weer wel, zonder meer van de aantekening op het recept worden uitgegaan en moet u als apotheker aantoonbaar hebben vastgesteld dat de verzekerde niet uit kon met het preferente middel. Meer dan eens moet u zelfs aantoonbaar meerdere andere goedkopere generieken geprobeerd hebben voordat u het spécialité aan de verzekerde mag meegeven. En als de verzekerde zelf wil betalen, dan mag dat ook niet altijd en kan dat vaak ook alleen onder strenge voorwaarden.

Wat en wanneer doorgeleverde bereidingen en magistrale bereidingen vergoed worden is ook een complexe materie die verschilt per verzekeraar en verschilt van jaar op jaar. Ontregel de zorg krijgt in de farmacie nog onvoldoende voet aan de grond.

Materiële controle

Want als je denkt dat het als apotheker goed gedaan hebt, dan wordt je geregeld toch nog (onaangenaam) verrast door een LPG-afrekening of een bericht van een zorgverzekeraar dat de apotheek geselecteerd is voor een materiële controle en er voor een behoorlijk bedrag, soms jaren later, alsnog wordt afgekeurd. Tenzij u kunt aantonen dat het wel rechtmatig was. In de praktijk zien we vaak dat apotheken in dergelijke trajecten onnodig veel informatie aan de zorgverzekeraar verstrekken of in reactie op vragen van de verzekeraar half of onjuist reageren, waardoor het in een later stadium veel lastiger is om onterechte claims goed te weerleggen.

Eldermans|Geerts ondersteunt apothekers bij de controles achteraf. Daar waar dat mogelijk is middels een collectief om zo de kosten te delen, zodat het ook voor apotheken met een relatief lage vordering ook in financieel opzicht nog de moeite waard is om verweer te voeren. En daar waar dat niet kan, pakken we dat individueel op. Vaak kan met een goede juridische argumentatie en een kritische blik op de contractuele bepalingen al heel veel bereikt worden.

Juridisch advies

Het complexe werkveld van de apotheker brengt met zich dat het inwinnen van juridisch advies geen overbodige luxe is. Eldermans|Geerts werkt al jarenlang voor meer dan 700 openbare apothekers en beschikt uit dien hoofde over bijzondere deskundigheid op het gebied van de openbare farmacie, zowel ten aanzien van de ontwikkelingen voor de toekomst, als de afspraken uit het verleden. En dat blijkt in de praktijk heel waardevol.

Overdracht en opzetten samenwerkingsverbanden

Naast de veelvoorkomende problematiek die haar oorsprong vindt in geschillen met zorgverzekeraars, heeft Eldermans|Geerts ook bijzonder veel ervaring met de overdracht van apotheken, het realiseren van samenwerkingsverbanden, het opzetten van gezondheidscentra en AHOEDen, het vastleggen van samenwerkingsafspraken tussen ketenpartners, en nog veel meer.

De apothekers in de regio Drechtsteden hebben hun regionale samenwerking op advies van Lex Geerts omgevormd in een heldere samenwerkingsstructuur. Ook op andere terreinen binnen de farmacie maken wij regelmatig gebruik van de kennis van dit kantoor.

  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief