Fysiotherapeuten

De fysiotherapeutische beroepsgroep is voorloper op het gebied van marktwerking bij eerstelijns zorgaanbieders. Zowel de invoering van vrije prijzen als de systematiek van kwaliteitsaudits heeft veel impact gehad. De behandelindex is in ontwikkeling naar een Uniforme Behandelindex en er worden stappen gezet om te bewerkstelligen dat de behandelindex transformeert van een afrekenmethodiek naar een reden om met elkaar in gesprek te gaan. Maar zo ver is het nog niet. In de tussenliggende periode worden fysiotherapeuten nog altijd afgerekend op een maatstaf die kijkt naar het gemiddelde aantal behandelingen van andere fysiotherapeuten, met – omdat iedereen onder het gemiddelde probeert te blijven – een immer verdergaande neergaande spiraal qua behandelgemiddelde.

Het tarief in de fysiotherapie staat al jarenlang onder druk en is aanzienlijk lager dan het tarief dat door de beroepsvereniging is berekend als kostprijs. In dit geweld heeft de fysiotherapeut ook te maken met een druk vanuit de verzekeraars naar steeds selectievere inkoop en een groeiend aantal netwerken die zich richten op de behandeling van een specifieke aandoening.

Eldermans|Geerts heeft vanouds een band met fysiotherapeuten. Vanaf 1984 staan wij fysiotherapeuten bij in allerhande juridische kwesties. De discussies die toen speelden, vloeiden voort uit de beruchte BVG-problematiek, hetgeen leidde tot samenwerkingsconstructies die tot op de dag van vandaag effect hebben. Ook sedertdien begeleiden wij fysiotherapeuten op tal van terreinen.

Wij adviseren individuele fysiotherapeuten en kleine en grote praktijken veelvuldigonder meer op de navolgende terreinen:

Heeft u behoefte aan snel en vakkundig advies van een jurist of advocaat die volledig op de hoogte is wat er in de markt speelt of gaat spelen, neem dan gerust contact met ons op.

  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief