Jeugdzorg

Jeugdhulp, uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering in de zin van de Jeugdwet zullen per 1 juli 2020 onder het bereik van de Wmcz 2018 komen te vallen door een aanpassing van de Jeugdwet. Momenteel is een zorgorganisatie met jeugdzorg ook al verplicht om een cliëntenraad in te stellen op grond van artikel 4.2.4. lid 1 Jeugdwet indien de zorg in de regel door meer dan tien personen wordt verleend. Vanaf 1 juli 2020 kunnen jeugdzorgorganisaties dus – afhankelijk van de precieze zorgsoort – op grond van de Wmcz 2018 verplicht zijn om een cliëntenraad in te stellen.  Deze cliëntenraad dient zowel de belangen van de jeugdigden als die van hun ouders te behartigen.

Op grond van de Wmcz 2018 kan een aanbieder van pleegzorg, naast het instellen van een cliëntenraad, ook verplicht zijn om een pleegouderraad in te stellen. Deze pleegouderraad behartigt de belangen van de pleegouders van de jeugdigden en heeft dezelfde rechten als een cliëntenraad.

  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief