AGB code: voorkom problemen

AGB code staat voor Algemeen GegevensBeheer-code. De AGB code is een landelijke code waarmee de zorgaanbieder kan worden herkend. Het AGB code register wordt bijgehouden door Vektis. Op de website www.agbcode.nl is het register te raadplegen.

Verschillende AGB codes

Er zijn verschillende AGB codes voor verschillende typen zorgaanbieders. Dit is de herkennen aan de begincijfers. Zo begint de AGB code van een apotheker met 02 en de AGB code van een psycholoog met 94.

Naast AGB codes voor zorgverleners zijn er ook AGB codes voor ondernemingen / praktijken. In de praktijk heeft een zorgverlener vaak een praktijkcode of een rechtspersooncode en hangen daaronder de zorgverleners die zorg leveren in deze praktijk / rechtspersoon.

Een zorgverlener kan in Vektis gekoppeld zijn aan meerdere praktijkcodes.

AGB code is vereist om te declareren

Voor zorgaanbieders is een AGB code erg belangrijk. Het is de code die nodig is om bij zorgverzekeraars te declareren. Hoewel de overeenkomst juridisch tot stand komt tussen de zorgverzekeraar en de natuurlijk persoon of rechtspersoon, wordt dit door zorgverzekeraars nog weleens over het hoofd gezien. Zorgverzekeraars denken veel meer vanuit AGB codes dan vanuit de juridische entiteit. Dit zorgt voor problemen die voorkomen kunnen worden. Als er iets misgaat met de AGB code kan dat gelijk verstrekkende gevolgen hebben, omdat de zorgaanbieder dan vaak niet meer kan declareren.

Opgelet bij wijzigingen in KvK

In de praktijk gaat dit toch nog geregeld mis. Vaak wordt dit veroorzaakt door de koppeling van de AGB code aan diverse andere registers, waaronder de registratie in de Kamer van Koophandel (KvK). Door deze koppeling met het KvK-register betekent een wijziging in de KvK automatisch een wijziging in het AGB code register en dat gaat niet altijd goed. Daarom een aantal aandachtspunten waar u op moet letten.

1. Aan welke AGB code zijn de overeenkomsten met de verzekeraar gekoppeld?

In de praktijk zijn overeenkomsten van verzekeraars vaak gekoppeld aan een specifieke AGB code. Meestal levert dit geen problemen op. Maar als een zorgaanbieder meerdere AGB praktijkcodes heeft en de contracten zijn slechts gekoppeld aan een van deze code, dan kan er snel een probleem ontstaan.

In de praktijk zien wij vaak dat het mis gaat bij een fusie, reorganisatie of herstructurering, omdat de onderneming die moet declareren niet de onderneming is met de AGB code waarop de contracten geregistreerd staan. Dit betekent kort samengevat dat de zorgverzekeraar deze nieuwe partij niet herkent als gecontracteerde zorgaanbieder en er dus niet gedeclareerd kan worden. Dat kan snel grote liquiditeitsproblemen tot gevolg hebben.

Nieuwe AGB wordt vaak gezien als nieuwe zorgaanbieder

Het aanvragen van een nieuwe AGB code kost tijd en als je deze code hebt, dan is het zeker geen gegeven dat verzekeraars bereid zijn de overeenkomst om te zetten naar deze nieuwe entiteit. Wij zien geregeld nog voorbeelden dat in de administratie van de zorgverzekeraar primair wordt geoordeeld, nieuwe AGB code is een nieuwe zorgaanbieder. En als de zorgverzekeraar van mening is dat zij al afdoende zorg heeft ingekocht, krijg je geen contract. Het is om die reden dus van groot belang dat je kijkt aan welke entiteit de contracten met de verzekeraars zijn gekoppeld en dat je bij een herstructurering er bij voorkeur voor zorgt dat deze entiteit blijft bestaan.

Mocht dat niet kunnen, zorg dan dat de voorgenomen transactie op voorhand goed is afgestemd met Vektis om er zo voor te zorgen dat – voor zover mogelijk – problemen worden voorkomen. Wij hebben goede contacten met Vektis en weten wat wel en niet kan en kunnen vaak op korte termijn duidelijkheid verkrijgen over de (on)mogelijkheden. Mocht u met deze problematiek te maken hebben of voorzien dat dit het geval is, dan kunnen wij u daarbij uiteraard van dienst zijn.

2. Onderhanden werk en overdracht van de praktijk

Zorgaanbieders die werken met langer lopende DBC’s of soortgelijke producten, zoals bijvoorbeeld in de GGZ, hebben te maken met aanvullende problematiek bij de overdracht van de onderneming. Als zij de praktijk overdragen en de nieuwe aanbieder de zorg voor de cliënten voortzet onder zijn eigen AGB code, dan kan het – zelfs als deze nieuwe aanbieder een overeenkomst heeft gekregen van de zorgverzekeraar – vrij gemakkelijk nog steeds mis gaan. Voor de zorgtrajecten die al lopen zijn de DBC’s immers geopend op de oude AGB code. Deze behandeltrajecten moeten in beginsel ook afgemaakt worden. Indien de trajecten worden afgerond door de opvolger, kan het zijn dat deze trajecten nog op basis van de oude AGB code gedeclareerd moeten worden en dus ten laste komen van het budget van de overdragende partij. Dit moet in de afspraken in het kader van de overname goed geregeld worden en zal met name een rol spelen indien niet de aandelen van de entiteit met de AGB-code wordt overgenomen, maar sprake is van een activa-transactie.

Uiteraard kan ook onderzocht worden of het mogelijk is om behandelingen tussentijds te sluiten wegens het sluiten van de praktijk. De opvolger kan dan een nieuwe DBC openen. Daar komt wel de nodige administratieve rompslomp bij kijken. Bovendien ontstaat daardoor voor de partij die de onderneming voortzet gelijk een boeggolf aan omzet, omdat deze allemaal trajecten heeft die dan starten in zijn eerste jaar, die anders nog ten laste van het voorgaande jaar zouden zijn gekomen.

Indien de AGB code van de praktijk door de opvolger kan worden overgenomen, kan deze problematiek worden voorkomen. Dat vergt wel dat daar rekening mee wordt gehouden bij de transactie. Bijvoorbeeld door tijdig de onderneming (met behoud van de KvK-inschrijving) in te brengen in een besloten vennootschap, waarvan de aandelen vervolgens kunnen worden overgedragen aan de voortzettende partij.

De ervaring leert dat goede begeleiding bij dit soort trajecten veel problemen kan voorkomen. Uiteraard kunnen wij u ook hierbij van dienst zijn.

  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief