Eldermans|Geerts

Eldermans|Geerts Advocaten is de handelsnaam van de besloten vennootschap E&G Advocaten B.V., sinds 14 oktober 1998 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 30152165. Het BTW-identificatienummer is NL 8067.43.682.B.01.

De advocaten van Eldermans|Geerts zijn afgestudeerd in het Nederlands recht en in Nederland ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070-3353535, info@advocatenorde.nl.

Op alle opdrachten zijn de “algemene voorwaarden Eldermans|Geerts Advocaten B.V.” van toepassing. Deze zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Utrecht onder nummer 365/1998.
U kunt de algemene voorwaarden hier raadplegen. Op eerste verzoek wordt desgewenst een papieren versie van de algemene voorwaarden toegezonden.

In geval van klachten kent Eldermans|Geerts Advocaten een interne klachtenregeling. Deze kunt u hier raadplegen.

De diensten van de advocaten van Eldermans|Geerts worden verricht op basis van bestede tijd en het uurtarief van de betrokken advocaat. Declaratie vindt periodiek plaats aan de hand van een urenspecificatie. Over het honorarium worden kantoorkosten berekend, beide te vermeerderen met BTW. Daarnaast worden verschotten doorberekend, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, leges, en/of reiskosten.

Eldermans|Geerts Advocaten is conform de eisen van de Nederlandse Orde van Advocaten verzekerd voor beroepaansprakelijkheid tot maximaal € 1.250.000,00 per aanspraak via AON, Postbus 12250, 1100 AG Amsterdam, tel. 020 4305250.

  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief