Het model kwaliteitsstatuut binnen de GGZ

Zoals genoemd maakt het model onderscheid tussen vrijgevestigde en instellingen. Het grootste verschil tussen de twee kwaliteitstatuten zit hem in de regels rondom de regie- en medebehandelaren en de wijze waarop de zorg georganiseerd wordt. In het kort:

Vrijgevestigd GBGGZ & GGGZ:

 • Patiënt kiest regiebehandelaar.
 • Regiebehandelaar draagt zorg voor de intake.
 • Regiebehandelaar voert behandeling in principe zelfstandig uit.
 • Vastgelegd wie regiebehandelaar kan zijn voor zowel GBGGZ als GGGZ.

Instelling GBGGZ

 • Vastgesteld wie regiebehandelaar kunnen zijn.
 • Psychiater of klinisch Psycholoog dient beschikbaar te zijn voor advies of consultatie.
 • Niet het uitgangspunt van één behandelaar.

Instellingen GGGZ

 • Uitgangspunt bij gespecialiseerde GGZ in een instelling is werken vanuit een Multidisciplinair Team.
 • Psychiater of Psycholoog maakt altijd deel uit van team.
 • Intake door zorginstelling, hoeft dus niet perse regiebehandelaar te zijn.
 • GGZ instelling bepaalt in overleg met patiënt wie regiebehandelaar is.
 • Model Kwaliteitsstatuut heeft voor de keuze regiebehandelaar en tevens de samenwerking regiebehandelaar en medebehandelaren gedetailleerde normen beschreven.
Wie kunnen er regiebehandelaar zijn?
Vrijgevestigd Instelling
 GBGGZ  GBGGZ
Klinisch (neuro)psycholoog Klinisch (neuro)psycholoog
GZ-psycholoog GZ-psycholoog
Psychotherapeut Psychotherapeut
  Verpleegkundig specialist GGZ*
  Specialist Ouderengeneeskunde/Klinisch Geriater*
  Verslavingsarts*
Vrijgevestigd Instelling
GGGZ GGGZ
Klinisch (neuro)psycholoog Klinisch (neuro)psycholoog*
Psychiater Psychiater*
Psychotherapeut Psychotherapeut*
  Verpleegkundig specialist GGZ*
  Specialist Ouderengeneeskunde/Klinisch Geriater*
  Verslavingsarts*

GZ-psycholoog*

* Voor deze regiebehandelaren staat ook beschreven in welke gevallen zij regiebehandelaar kunnen zijn.

NB Een psychiater kan dus geen regiebehandelaar zijn in de GBGGZ!

Advies t.a.v. het model kwaliteitsstatuut

 • De overgang van vrijgevestigde naar instelling brengt met zich mee dat het kwaliteitsstatuut een update nodig heeft.
 • Het kwaliteitsstatuut van een instelling zal uitgebreider zijn dan het statuut voor een vrijgevestigde!
 • Beschrijf vooral de procedures rond de samenwerking O.a. de procedure rond intake en diagnose, de aanwijzingen van de regiebehandelaren en vooral de informatie-uitwisseling en overdracht tussen de betrokken behandelaren. Denk daarbij bijvoorbeeld ook aan procedures rondom de inrichting van het dossier en het op- en afschalen van zorgverlening.
 • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
  Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
 • Inschrijven nieuwsbrief