De Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz)

Deze wet is sinds 2016 van toepassing en bevat regels over klachtenafhandeling en kwaliteit in de zorg. De wet is van toepassing op vrijgevestigde en instellingen.

Wanneer ben je een instelling volgens de Wkkgz?

(1) Een rechtspersoon die bedrijfsmatig zorg verleent.
(2) Een organisatorisch verband van natuurlijke personen die bedrijfsmatig zorg verlenen of doen verlenen.
(3)Een natuurlijke persoon die bedrijfsmatig zorg doet verlenen.

Is dat anders dan een ‘instelling’ in de WTZi?

Grotendeels ben je onder beide een instelling, maar er zijn ook situaties waarin een praktijk geen instelling is volgens de WTZi, maar wel volgens de Wkkgz. Bijvoorbeeld een eenmanszaak die één persoon in loondienst inzet om de zorg te verlenen, maar zelf alleen bedrijfsvoering doet. Of een enig aandeelhouder en bestuurder van een BV die solistisch alle zorg levert. Dat is geen organisatorisch verband in de zin van de WTZi, maar WEL in de zin van de Wkkgz.

Er zijn bepaalde eisen in de Wkkgz die voor alle zorgaanbieders gelden, en die je als vrijgevestigde dus ook moet regelen. In dit stuk zullen wij kort ingaan op de eisen die alleen gelden voor instellingen. Indien u  een uitgebreidere analyse wenst over de verplichtingen in het kader van de WKKGZ doet u er verstandig aan hier een specialist voor te vragen. Eldermans|Geerts kan u hierbij adviseren.

 • Voor instelling geldt de zogenoemde vergewisplicht. Dit houdt in dat je goed moet controleren of diegene die je aanneemt geschikt is om de zorg te verlenen.
  Hoe:

  • Navraag doen bij eerdere werkgevers
  • Het BIG-register raadplegen
  • Het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn raadplegen
  • Navraag doen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd
 • Daarnaast moet er een schriftelijke overeenkomst zijn met alle zorgverleners die voor jou werken. In het contract moeten normen staan waaraan de zorgaanbieder moet voldoen. Voor medewerkers in loondienst volstaat de arbeidsovereenkomst.
 • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
  Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
 • Inschrijven nieuwsbrief