Aanpassingen in nieuwe bekostiging wijkverpleging: een nieuw experiment met cliëntprofielen volgens het Draagkracht Draaglast model

23 juni 2023

Op 13 juni 2023 heeft de Minister voor Langdurige Zorg en Sport een brief verstuurd aan de Tweede Kamer, waarin zij heeft laten weten dat het lopende experiment voor de bekostiging van de wijkverpleging moet worden aangepast. De wijziging houdt in dat de komende jaren bij de bekostiging van wijkverpleging wordt geëxperimenteerd met bekostiging op basis van cliëntprofielen volgens het Draagkracht Draaglast (DKDL) model. Ook de looptijd van het experiment wijzigt. Een korte toelichting.

Bekostiging in de wijkverpleging: cliëntprofielen

Vanaf 2022 wordt in de wijkverpleging geëxperimenteerd met cliëntprofielen, waarbij cliënten op basis van de zorgvraag en de zorgzwaarte in een groep worden ingedeeld. De cliëntkenmerken die de benodigde zorginzet per cliënt voorspellen komen voort uit wetenschappelijk onderzoek.

De doelstelling van het experiment dat in 2022 is begonnen, is het toewerken naar een nieuwe reguliere bekostiging voor de wijkverpleging aan de hand van deze cliëntprofielen. Daarmee zouden – zo is het idee – zorgaanbieders en verzekeraars afspraken kunnen maken over een vast bedrag per cliënt dat wordt gedeclareerd op basis van de samenstelling van de populatie cliënten.

Nieuw experiment cliëntprofielen volgens het Draagkracht Draaglast model

Inmiddels is sprake van voortschrijdend inzicht, waarbij de NZa – zo geeft de minister te kennen – van oordeel is dat het DKDL model van meerwaarde is.

Het DKDL model is, zo schrijft de minister, door wijkverpleegkundigen ontwikkeld en omvat bouwstenen (vragen/items) om de leefomstandigheden / context van de cliënt in kaart te brengen waar vervolgens een cliëntprofiel uit wordt gegenereerd:

  • Draagkracht staat voor kracht en kwetsbaarheid (psychisch functioneren en gedrag, geheugen, sociaal netwerk)
  • Draaglast staat voor behoeften en complexiteit (mantelzorg en verwachte verloop).”

De NZa en het veld hebben inmiddels definitieve cliëntprofielen volgens het DKDL-model voor het nieuwe experiment ontwikkeld. Het DKDL model is nieuw ten opzichte van de initiële opzet van het huidige experiment, maar de koers om wijkverpleging op basis van cliëntprofielen te declareren blijft hetzelfde tijdens het vervolgexperiment.

Oude experiment vervalt, verplichte registratie cliëntprofielen één jaar opgeschoven

De minister zal derhalve de aanwijzing voor het huidige experiment (zonder DKDL) beëindigen en een vervolg geven aan het experiment met cliëntprofielen volgens het DKDL-model per 1 januari 2024. Het nieuwe experiment heeft een looptijd van maximaal 5 jaren en eindigt dus uiterlijk op 31 december 2028.

De huidige aanwijzing (die dus zal komen te vervallen) regelt dat per 2024 een registratieverplichting én een declaratieverplichting ten aanzien van de cliëntprofielen zou gaan gelden. De nieuwe aanwijzing zorgt ervoor dat het verplicht registreren met cliëntprofielen met één jaar kan worden opgeschoven.

Tot slot

Het is afwachten hoe het experiment zal verlopen. Het experiment zal moeten uitwijzen of cliëntprofielen volgens het DKDL-model als basis kunnen dienen voor reguliere bekostiging in de wijkverpleging en of dat voor zowel grote als kleine aanbieders mogelijk is. De voortgang zal door de NZa worden gemonitord en geëvalueerd. Wordt dus vervolgd..

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief