Bonus Zorgprofessionals

9 oktober 2020

Als blijk van waardering heeft het kabinet besloten bepaalde zorgprofessionals een bonus van netto € 1.000,- te verstrekken, in verband met hun inzet tijdens de coronacrisis. Zorgaanbieders kunnen ten behoeve van het uitkeren van de bonus van 1 t/m 29 oktober 2020 subsidie aanvragen voor werknemers en ingehuurde derden (uitzendkrachten, payrollers, derden op basis van overeenkomst van opdracht en aanneming) waarvan de zorgaanbieder van oordeel is dat deze tijdens de coronacrisis uitzonderlijk gepresteerd hebben (voor PGB-zorgverleners is dat niet mogelijk op basis van de huidige regeling). De zorgaanbieder krijgt tevens subsidie om de over de bonus verschuldigde belasting te kunnen voldoen.

De minister van VWS neemt een besluit binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag tot subsidieverlening; de bonus moet vervolgens binnen 5 maanden na dagtekening van dat besluit worden uitgekeerd. In 2022 worden vervolgens besluiten tot vaststelling van de subsidie genomen; eventueel kan dus een lager subsidiebedrag worden vastgesteld bij dat besluit hetgeen kan leiden tot terugvordering van subsidie.

Regeling en handreiking

Het ministerie van VWS heeft – naast de regeling – een handreiking opgesteld voor het selecteren van zorgprofessionals die in aanmerking kunnen komen voor de bonus. Als de zorgaanbieder daartoe noodzaak ziet, kan worden afgeweken van het advies (anders dan van de voorwaarden in de subsidieregeling).

Bonus aanvragen

De aanvraag voor kan alleen gedaan worden door zorgaanbieders die ten minste twee werknemers in loondienst hebben gehad in de periode 1 maart 2020 t/m 1 september 2020 en die ingeschreven staan bij de KvK met een code uit de lijst bij de regeling. Afhankelijk van de omvang van de verstrekking worden meer of minder verantwoordingseisen aan de zorgaanbieder gesteld (art. 6 van de regeling in samenhang bezien met art. 12-15 van de regeling). Overige eisen met betrekking tot de aanvraag staan in art. 7 van de regeling. Verdere informatie over het doen van de aanvraag is te vinden op de website van DUS-I.

Voor wie?

Beperking t.a.v. salaris en soortgelijke (Regeling):

  • A) Werknemers die op 1 maart 2020 (of bij latere indiensttreding, op dat moment) zijn ingeschaald in een salarisschaal die lager is dan de schaal waarvoor geldt dat het jaarsalaris in de eerste periodiek (incl. eindejaarsuitkering en vakantietoeslag) bij een voltijdsdienstverband meer dan € 73.000,- bruto bedraagt;
  • B) Uitzendkrachten waarvoor een bruto uurloon van max. € 39,-.
  • C) Een derde die op basis van een overeenkomst van opdracht/aanneming van werk heeft gewerkt en daarvoor niet meer dan € 88,90 incl. BTW per uur heeft gevraagd.

Functionele beperking (Handreiking)

Het gaat om zorgprofessionals die zich in de periode 1 maart 2020 t/m 1 september 2020:

  • A) hebben ingezet (verpleging, verzorging, behandeling, begeleiding, opvang of triage) voor patiënten/cliënten met (vermoedelijk) COVID-19; en/of
  • B) die hebben bijgedragen aan de strijd tegen COVID-19, overwerk door COVID-19, het onder uitzonderlijk zware omstandigheden draaiend houden van de reguliere zorg, preventie-werk ter voorkoming van verspreiding (bron- en contactonderzoek, opzetten van (extra) behandellocaties) en mensen die uitvoering hebben gegeven aan maatregelen zoals de bezoekersregeling in verpleeghuizen.

Lijsten

VWS heeft op basis van de regeling en de handreiking lijsten opgesteld van beroepen die in beginsel niet resp. wel voor de bonus in aanmerking komen.

Handig stroomschema

Subsidieaanvraag-bonusregeling-DUS-I-zorgaanbieder-zorgprofessional-coronacrisis-subsidieverlening-ministerie-VWS-COVID-19

Bron: www.dus-i.nl

Wilt u meer weten over dit onderwerp, neem dan contact met ons op.

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief