Nieuwe wetsvoorstellen Jeugdzorg; wat kunnen jeugdhulpaanbieders verwachten?

12 maart 2021

Onlangs heeft de demissionaire ministerraad ingestemd met verschillende wetsvoorstellen ten aanzien van jeugdzorg. De behoefte leeft om de jeugdzorg te verbeteren en dan met name de beschikbaarheid en de rechtspositie van jeugdigen. Tegen die achtergrond worden twee wetsvoorstellen geïntroduceerd, het wetsvoorstel ‘Verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen’ en het wetsvoorstel ‘Rechtspositie gesloten hulp’. Wat houden deze wetsvoorstellen in?

Wetsvoorstel ‘Verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen’

Doel

Het doel van dit wetsvoorstel is, zoals de naam al aangeeft, het verbeteren van de beschikbaarheid van zorg voor kinderen en jongeren. Met de transitie van de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg naar de gemeenten is beoogd om de zorg zo dicht mogelijk bij de kinderen en jongeren te kunnen organiseren, zodat dat zo nodig gecombineerd kan worden met andere hulp die nodig is in een gezin. Nu blijkt dat vooral de inzet en beschikbaarheid van specialistische en complexe zorg aan verbetering toe is.

Wijziging Jeugdwet

Het wetsvoorstel ziet op een wijziging van de huidige Jeugdwet en beoogd met name verandering aan te brengen op de volgende punten: meer regionale samenwerking tussen gemeenten, het opstellen van een regiovisie door gemeenten en het invoeren van wettelijke eisen aan goed bestuur van jeugdhulpaanbieders ten behoeve van een beter systeem van intern en extern toezicht op de bedrijfsvoering, alsmede het toezicht daarop.

Volgens de Memorie van Toelichting bij dit wetsvoorstel hebben de extra eisen die aan jeugdhulpaanbieders worden gesteld betrekking op:

  1. het hebben van een onafhankelijke intern toezichthouder
  2. het voeren van een transparante financiële bedrijfsvoering
  3. het stellen van nadere eisen aan de jaarverantwoording

Consultatie

Er heeft een internetconsultatie plaatsgevonden waarop veel reacties zijn gekomen. De reacties waren wisselend. Zo heeft VNG bijvoorbeeld kritisch gereageerd. Ook klinkt het geluid dat het versterken van de regionale samenwerking van gemeenten kan bijdragen aan het terugdringen van de diversiteit aan inkoopvoorwaarden en verantwoordingseisen.

Wetsvoorstel Rechtspositie gesloten jeugdhulp

Dit wetsvoorstel gaat over de rechtspositie van kinderen of jongeren die in een accommodatie voor gesloten jeugdhulp verblijven. Het doel is om de rechten van jeugdigen meer nauwkeurig in de Jeugdwet te beschrijven en aan te geven onder welke omstandigheden deze rechten kunnen worden beperkt.

Ook dit wetsvoorstel heeft een internetconsultatie gehad en is nu door de demissionaire ministerraad akkoord bevonden.

Wat betekent dit nu voor jeugdhulpaanbieders?

Het gaat om twee wetsvoorstellen. Dat houdt in dat het voornemen bestaat om deze wetten in te voeren, maar dat is nog niet gebeurd. De internetconsultatie is afgerond en nu de demissionaire ministerraad heeft ingestemd, zullen de wetsvoorstellen worden ingediend bij de Tweede Kamer. Eerst zullen de wetsvoorstellen dus in het parlement (eerst in de Tweede Kamer en daarna in de Eerste Kamer), behandeld worden. Tijdens die behandeling kan er nog veel veranderen aan de wetsvoorstellen en ook kan het zo zijn dat de wetsvoorstellen niet worden aangenomen. Ook is het bijvoorbeeld afwachten wat de komende verkiezingen hierop voor invloed zullen hebben. Kortom, op dit moment verandert er nog niets, maar het is van belang om in de gaten te houden voor de toekomst. Wij houden jeugdhulpaanbieders hierover uiteraard op de hoogte.

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief