Wijziging van de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden

voorwaarden-vergoeding-subsidieregeling-medisch-noodzakelijke-zorg-CAK-regeling-vergoeding-voor-vluchtelingen-uit-oekraine-gewijzigd.jpgVanwege de (verwachte) toestroom van vluchtelingen uit Oekraïne is de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden per 6 april 2022 gewijzigd en verruimd

Wat is er gewijzigd in de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden?

 • De termijn waarbinnen een melding bij de GGD-GHOR gedaan diende te zijn is komen te vervallen.
  Dit was voorheen een (fatale) termijn van zeven dagen. Nu geldt als uitgangspunt dat binnen 30 dagen gemeld moet zijn, maar het niet binnen deze termijn melden is niet fataal.
 • De gegevens die bij de melding aanvraag / declaratie verstrekt moeten worden zijn vereenvoudigd.
  De eerdere eis dat “de naam, geslacht, geboortedatum en nationaliteit” van de onverzekerde persoon moesten worden verstrekt, resulteerde er in dat het tot de persoon herleidbare gegevens waren, waardoor voor het verstrekken van deze gegevens de toestemming van de onverzekerde nodig was. Door deze gegevens te wijzigen in “de leeftijd of het geboortejaar, de initialen, de nationaliteit en het geslacht” van de onverzekerde persoon, is niet langer sprake van tot de persoon herleidbare gegevens en is de toestemming niet meer vereist. Dit scheelt veel administratieve rompslomp. Deze wijziging ziet zowel op de gegevens die nodig zijn voor de melding bij de GGD-GHOR als de gegevens die nodig zijn bij de aanvraag van de subsidie / declaratie.
 • De aanvraag kan digitaal worden ingediend.
  Het formulier om vergoeding te vragen voor de geleverde zorg kan op grond van een nieuw aan artikel 6 lid 4 toegevoegde bepaling ook digitaal worden ingediend. Dit is op dit moment vooral voor aanbieders die op deze wijze digitaal kunnen declareren, zoals apotheken, relevant. De mogelijkheid om de aanvraag voor de subsidie digitaal in te dienen, wat het beste vergeleken kan worden met het declareren van de zorg, verschilt per zorgsoort en kan in de loop van de tijd nog wijzigen.

Alleen voor vluchtelingen uit Oekraïne geldt daarnaast:

 • De toets of de verzekerde de kosten zelf kan betalen of de kosten kunnen worden verhaald geldt niet.
  In de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden is een nieuw artikel 3a toegevoegd. In dit artikel is een uitzonderingspositie opgenomen voor de toets of de kosten zelf betaald kunnen worden of verhaald kunnen worden.

Totaaloverzicht van de vergoeding van zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne

Bovenstaande wijzigingen hebben wij verwerkt in ons eerdere artikel met een overzicht hoe het zit met de vergoeding voor vluchtelingen uit Oekraïne dat naar aanleiding van deze wijzigingen is bijgewerkt. Voor een compleet overzicht verwijzen wij graag naar dat artikel op onze website:

Hoe zit het met de vergoeding van zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne?

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
 • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
  Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
 • Inschrijven nieuwsbrief