Van Wtzi naar Wtza; wat betekent dat voor de ggz?

12 november 2021

Onder de huidige ‘Wet toelating zorginstellingen’ (Wtzi) hebben veel zorgaanbieders enigszins  ‘drempelloos’ toegang tot het zorgveld. Dat geldt onder meer voor veel ggz-aanbieders. Bepalend voor de wijze van toelating is welke zorg je levert en met hoeveel zorgverleners je dat doet.

Ben je een solist, dan is de Wtzi per definitie niet relevant. Is daarentegen sprake van een organisatorisch verband met bijvoorbeeld een medisch specialist, dan is een toelating vereist. In de ggz komt het vaak neer op de vraag of er een psychiater betrokken is bij de zorgverlening. Als dat zo is, én er is een organisatorisch verband, dan moet ‘actief’ een toelating worden aangevraagd en moet onder meer een Raad van Toezicht worden ingesteld. Is dat niet zo, dan is de kans groot dat sprake is van ‘behandeling van gedragswetenschappelijke aard’ en dat de zorgaanbieder van rechtswege is toegelaten. Er hoeft dan ook geen Raad van Toezicht te worden ingesteld, althans niet als de organisatie niet meer dan vijftig werknemers heeft.

Van Wtzi naar Wtza

Op 1 januari 2022 wordt de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi) vervangen door de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). De Wtza zal van toepassing zijn op alle zorgaanbieders, dus ook de solisten. Allereerst wordt een meldplicht ingevoerd voor nieuwe zorgaanbieders en alle bestaande zorgaanbieders die niet in het Landelijk Register Zorgaanbieders staan. Ga dus allereerst na of uw praktijk of instelling al in het register staat; in dat geval is melden immers niet nodig. Naast de meldplicht wordt ook een nieuw vergunningsstelsel geïntroduceerd, dit ter vervanging van de huidige toelatingsprocedure. Het komt er straks op neer dat alle instellingen voor medisch specialistische zorg en alle andere instellingen die met meer dan tien zorgverleners werken, een toelatingsvergunning nodig hebben. Let op: het Wtza-begrip ‘instelling’ kent een bredere betekenis dan in de ggz-context; ook vrijgevestigde praktijken kunnen hier onder vallen. Alle ggz-aanbieders (vrijgevestigde praktijk dan wel ggz-instelling) met een psychiater en/of meer dan tien zorgverleners zullen vergunningsplichtig  zijn. Sommige van deze vergunningsplichtige zorgaanbieders zullen daarnaast ook nog een Raad van Toezicht (van minimaal drie natuurlijke personen) moeten instellen. Is een medisch-specialist bij de zorgverlening betrokken? Dan geldt deze eis als er in de regel meer dan tien zorgverleners zorg verlenen. Zo niet, dan geldt deze regel pas wanneer er meer dan vijfentwintig zorgverleners in de regel zorg verlenen.

Verlichting?

Zorg er voor dat uw praktijk of instelling op de hoogte is van de aanstaande wijzigingen, zodat de statuten, bedrijfsvoering en bestuursstructuur van de organisatie daarop kunnen worden aangepast en ga na of de meldplicht op u van toepassing is. Voor ggz-instellingen of praktijken met een psychiater, maar niet meer dan tien zorgverleners, zou de invoering van de Wtza een verlichting ten opzichte van de huidige situatie kunnen betekenen, in die zin dat een Raad van Toezicht niet langer nodig is. Voor de meeste andere instellingen en praktijken geldt dat er waarschijnlijk actie vereist is, door in ieder geval te checken of een melding of vergunning nodig is.

Dit artikel is gebaseerd op een artikel dat eerder in het magazine GZ-Psychologie, jaargang 13 nummer 5 november 2021  verscheen.

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief