Het toetsen van concentraties in de zorg

10 oktober 2017

De Nederlandse Zorgautoriteit (“NZa”) houdt als ‘marktmeester’ in de zorg toezicht op zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Daarbij dient de NZa steeds het belang van de patiënt, de verzekerde, in het oog te houden: het gaat om borging van kwaliteit, tijdigheid en betaalbaarheid van zorg. In het kader van het toezicht op zorgaanbieders bestaat de zorgspecifieke concentratietoets. Bij een voorgenomen concentratie in de zorg (fusie, overname of oprichting van een gezamenlijke onderneming) dient op basis van die toets goedkeuring gevraagd te worden van de NZa. Niet iedere concentratie in de zorg hoeft te worden gemeld, dus van belang is dat bij een mogelijke concentratie eerst stil wordt gestaan bij de vraag of een melding überhaupt vereist is. Is een melding vereist, dan mag de concentratie pas tot stand worden gebracht nadat de NZa haar goedkeuring heeft verleend. Indien u de concentratie niet of pas na het doorvoeren daarvan meldt bij de NZa, kan dit door de NZa bestraft worden met een (hoge) bestuurlijke boete.

In de praktijk blijkt dat niet altijd even duidelijk is of een zorgaanbieder deze voorafgaande goedkeuring van de NZa wel of niet nodig heeft. En als de zorgaanbieder al moet melden, is vaak onduidelijk welke partij moet melden. Daarnaast leert de ervaring dat het vaak op voorhand niet geheel duidelijk is welke informatie u dient te overleggen aan de NZa. Dit leidt tot vertraging en dat is veelal niet wenselijk.

Het kan voorkomen dat een concentratie niet alleen bij de NZa maar ook bij de ACM moet worden gemeld. De ACM toetst dan of een voorgenomen fusie of overname negatieve gevolgen kan hebben voor de mededinging. Ook voor deze toets gelden regels die qua procedure gelijkenissen vertonen met de regels die bij de NZa gelden. Het is niet voor niets dat de wetgever de ACM de zorgspecifieke fusietoets wil laten uitvoeren in de toekomst.

Tijdens ons zorgseminar op 10 oktober 2017 zullen wij stilstaan bij de “kernpunten” die gelden bij het melden van concentraties in de zorg. Wij zullen ons richten op de vragen: wat houdt de zorgspecifieke concentratietoets in en wanneer bent u als zorgaanbieder verplicht om te melden bij de NZa en ACM? Welke partij bij de concentratie is meldingsplichtig? En, welke gegevens moet u aanleveren bij de NZa of ACM?

Mirjam Hofstee zal namens de NZa u tijdens het zorgseminar op de hoogte brengen van de wijze waarop de NZa een aanvraag behandelt. Wat gebeurt er bij de NZa wanneer er een aanvraag wordt ingediend, waar let de NZa op en hoe toetst de NZa? Daarnaast wordt stilgestaan bij de concentratietoets bij de ACM. Hieruit zullen voor u veel praktische tips volgen. Ook zullen wij met u voorbeelden bespreken uit onze praktijk zodat u aan het einde van het zorgseminar kunt bepalen of een concentratie gemeld moet worden en zo ja, welke stappen hiertoe moeten worden doorlopen.

Wij nodigen u graag uit om op dinsdag 10 oktober 2017 dit zorgseminar bij te wonen. U krijgt meer inzicht in de wijze waarop de NZa en de ACM een concentratie beoordeelt en de kernpunten waar u rekening mee dient houden als u een melding doet.

Daarnaast is er natuurlijk de gelegenheid voor vragen en discussie.

Het aantal plaatsen is beperkt. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Zorgseminar gemist?

Helaas heeft dit seminar al plaatsgevonden. Niet getreurd, Eldermans|Geerts organiseert het hele jaar door zorgseminars. Bekijk hier het overzicht met alle aankomende zorgseminars.

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief