Welk type zorg verleent uw zorgorganisatie of doet uw zorgorganisatie verlenen?

A) Medisch specialistische zorg*
B) Zorg of een andere dienst bij of krachtens de Wet langdurige zorg (‘Wlz’)
C) Zorg of een andere dienst bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (‘Zvw’)
D) Geen van bovenstaande zorgsoorten

* Onder medisch specialistische zorg wordt verstaan de volgende zorg, voor zover verleend door een arts (niet zijnde huisarts, specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten. Ook dient er geen sprake te zijn van zorg in het kader van huisartsenzorg, zonder dat de huisarts daarbij tot verwijzing overgaat): Anesthesiologie, cardiologie, cardio-thoracale chirurgie, dermatologie en venerologie, heelkunde, interne geneeskunde, kaakchirurgie, keel- neus- oorheelkunde, kindergeneeskunde, klinische genetica, klinische geriatrie, longziekten en tuberculose, maag- darm- leverziekten, medische microbiologie, neurochirurgie, neurologie, nucleaire geneeskunde, obstetrie en gynaecologie, oogheelkunde, orthopedie, pathologie, plastische chirurgie, psychiatrie, radiologie, radiotherapie, reumatologie, revalidatiegeneeskunde, sportgeneeskunde, urologie.

Indien er sprake is van medisch specialistische zorg (bijvoorbeeld door een psychiater) bij een instelling die uitsluitend handelingen verricht bekostigd vanuit de Jeugdwet, is uit recente informatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport af te leiden dat deze aanbieders niet zouden hoeven te beschikken over een Wtza-vergunning. Aangezien de informatie hierover niet geheel duidelijk is, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Wij raden aan contact met ons op te nemen als dit bij uw zorgorganisatie speelt.

 

 

 

 


  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief