Het bezoldigingsmaximum WNT: hoe gaat dit in zijn werk?

27 maart 2024

De Wet normering topinkomens (WNT) gaat o.a. over de inkomsten van topfunctionarissen. Zo mag een topfunctionaris niet meer verdienen dan de maximale bezoldiging. Ieder jaar wordt het bezoldigingsmaximum opnieuw vastgesteld. Dit wordt gedaan bij ministeriële regeling en moet jaarlijks voor november bekend worden gemaakt. In ons eerdere artikel gingen wij in op de algemene beginselen van de WNT. In dit artikel leest u over de regels omtrent het bezoldigingsmaximum. In dit artikel gaan wij in op hoe het bezoldigingsmaximum 2024 eruit ziet.

Bezoldigingsmaximum 2024

In 2024 is het algemene bezoldigingsmaximum verhoogd naar € 233.000,- . Vorig jaar was het maximum vastgesteld op € 223.000,-. Dit betekent een indexatie van 4,2% en door afronding naar boven een werkelijke verhoging van 4,5%.

Voor zorginstellingen geldt een verlaagd sectorale bezoldigingsmaximum. Er is hierbij een klasse-indeling gemaakt. Voor klasse I geldt het bezoldigingsmaximum van € 130.000,- en voor klasse V het bezoldigingsmaximum van € 233.000,-. Afhankelijk van de omzet, omvang en kennisintensiteit van de zorginstelling wordt deze ingedeeld in een klasse. In de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp is dit nader toegelicht. Hieronder is te zien welke klasse-indeling met bezoldigingsmaximum in 2024 geldt voor zorginstellingen. De accountant beoordeelt de zorginstelling en deelt deze in een klasse in. Afhankelijk van de indeling geldt de toepasselijke bezoldiging.

Deze maxima gelden voor topfunctionarissen. Of een persoon kwalificeert als topfunctionaris is een vraag die dit artikel te buiten gaat. Wij bespreken die vraag in een ander artikel. Goed om te weten is dat de leden van de Raad van Toezicht ook gebonden zijn aan het bezoldigingsmaximum van de WNT. Voor de voorzitter van de RvT geldt dat hij / zij 15% van het toepasselijke bezoldigingsmaximum mag verdienen. Voor de overige leden van de RvT geldt een percentage van 10%.

Wat valt er onder de bezoldiging?

In de Uitvoeringsregeling WNT is neergelegd welke componenten tot de bezoldiging worden gerekend. Hieronder vallen o.a. zowel het bruto loon, de vakantietoeslag, de eindejaarsuitkering, bonussen als de pensioenbijdrage en de bijtelling voor de leaseauto. Ook volgt daaruit en uit de wetsgeschiedenis dat vergoedingen in natura onder de WNT vallen. Cadeaubonnen en kerstpakketten moeten ook worden meegerekend ten aanzien van de bezoldigingsmaximum. Kortom, er wordt erg veel onder het bezoldigingsmaximum geschaard. Topfunctionarissen mogen in een kalenderjaar niet meer ontvangen dan het toepasselijke en vastgestelde bezoldigingsmaximum.

Overschrijding van het bezoldigingsmaximum

In een aantal situaties kan een overschrijding van het bezoldigingsmaximum zijn toegestaan:

  • het overgangsrecht van toepassing is;
  • een ministerieel besluit een hogere bezoldiging toestaat; of
  • een in het verantwoordingsjaar ontvangen (na)betaling aan het eerdere kalenderjaar waarop deze betrekking wordt toegerekend.

Maar in de meeste gevallen moet het bezoldigingsmaximum dus worden nageleefd en is een overschrijding niet toegestaan. Het bedrag boven de maximale bezoldiging wordt dan in beginsel aangemerkt als onverschuldigde betaling en daar gelden consequenties voor, namelijk dat de topfunctionaris dit bedrag moet terugbetalen aan de zorginstelling.

Tot slot

Voor iedere zorginstelling is het van belang te controleren of de WNT van toepassing is en, zo ja, wie de topfunctionarissen zijn binnen de zorginstelling. Ook is het van belang scherp te hebben in welke klasse de zorginstelling is ingedeeld en de toepasselijke bezoldigingsmaxima te hanteren voor de topfunctionarissen.

Heeft u vragen of wilt u advies over de WNT en het bezoldigingsmaximum? Neem dan contact met ons op.

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief