Ondanks inflatie nauwelijks tariefverhogingen voor logopedisten

17 oktober 2022

Het is inmiddels bekende problematiek waar iedereen mee te maken krijgt: de inflatie. Onlangs schreven wij een artikel over het effect van deze inflatie, zo ook op de zorg. In dat artikel gaven wij aan dat de NZa op verzoek van VWS de (maximum)tarieven voor 2023 gaat aanpassen. Voor de vrije segmenten waar de NZa geen tarieven vaststelt, gaf zij aan erop te vertrouwen dat de zorgverzekeraars de inflatie meenemen in het vaststellen van de tarieven. Inmiddels maken steeds meer zorgverzekeraars hun tarieven bekend voor Logopedische zorg (vrij segment), maar enig begrip en erkenning voor de inflatie is ver te zoeken.

Tarieven Logopedie

Met het contracteerproces op volle gang bieden zorgverzekeraars nu hun overeenkomsten aan. Zo zijn er inmiddels meerdere zorgverzekeraars die hun overeenkomsten hebben aangeboden en daarmee ook de tarieven. Helaas is dit niet waarop werd gehoopt: de tarieven worden beperkt of zelfs niet verhoogd.

Dit terwijl de prijsstijgingen ook logopedisten hard raken. Zorgverzekeraars zien hierin echter geen aanleiding de tarieven (meer) te verhogen. Voorstelbaar is dat deze tarieven, gelet op de huidige prijsstijgingen en dientengevolge stijgende loonkosten, niet werkbaar zijn voor logopedisten.

Hoe nu verder?

Wij hebben de NZa benaderd met het verzoek om hierop actie te ondernemen. Vanuit de NZa is immers het volgende bericht:

Er zijn vormen van zorg waarvoor de NZa geen tarieven vaststelt. Denk aan bijvoorbeeld fysiotherapie en het vrije segment in de medisch-specialistische zorg. De NZa vertrouwt erop dat zorgverzekeraar en zorgaanbieder ook voor deze zorgvormen de stijging van de prijsindexcijfers op een passende manier vertalen in hun afspraken.”

Daarbij hebben wij aangegeven dat de huidige tariefverhogingen niet stroken met dit standpunt van de NZa en de huidige prijsstijgingen. Er is echter geen zekerheid of de NZa hierin een rol ziet weggelegd om actie te ondernemen; het gaat immers om het vrije segment.

Dit jaar is het belangrijker dan ooit om na te gaan of het verstandig is de overeenkomst met de zorgverzekeraar te ondertekenen. Indien het gaat om een meerjarige overeenkomst, is het bovendien nog maar de vraag in hoeverre de tarieven voor het jaar daarop (2024) wél worden geïndexeerd. Het is dus een afweging of het niet wenselijker is in deze situatie ongecontracteerd verder te gaan.

Tot slot

Bovengenoemde problematiek leidt, zo kunnen wij begrijpen, tot veel onrust bij logopedisten. De tariefverhogingen van zorgverzekeraars in relatie tot de inflatie zullen wij nauwlettend in de gaten houden en hierop, indien mogelijk, actie ondernemen.

Voor vragen over overeenkomsten met zorgverzekeraars of aangekondigde tarieven (al dan niet verhogingen), kunt u hier contact met ons opnemen. Of u kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief, zodat u van de actuele ontwikkelingen op de hoogte blijft

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief