Samenwerken in de zorg

21 februari 2019

Kom naar het zorgseminar van Eldermans Geerts op 12 maart a.s. over samenwerken in de zorg

Samenwerken in de zorg blijft een veel besproken thema. Dat is ook niet zo gek. Er zijn namelijk zo ontzettend veel aspecten waarmee je rekening moet houden en die in de praktijk ook belemmerend kunnen werken voor het realiseren van gewenste synergie. Op 12 maart a.s. nemen wij u mee in de onderdelen die van belang zijn bij een goede samenwerking of overname in de zorg. Wat is daarvoor nodig? Wie dient daarbij betrokken te worden? Welke afspraken maak je?

Toezichthouders ACM en NZa

Een van de steeds groter worden hobbels in de zorg is het verkrijgen van toestemming van de marktmeesters. Wanneer een samenwerking tussen partijen resulteert in een duurzaam collectief optreden, dan kan het zijn dat deze vorm van samenwerken gemeld moet worden, bij zowel de NZa als de ACM. De NZa toetst op het behoud van kwaliteit van de zorgverlening. De ACM zorgt ervoor dat het samenwerkingsverband geen afspraken maakt die tot gevolg hebben dat de betrokken partijen zich sterker of dominanter kunnen opstellen dan normaal. Bepalend hierbij is de vraag of ondanks de samenwerking, er voor cliënten voldoende reële alternatieven beschikbaar blijven.

De recente partnership tussen het Ziekenhuis Amstelland en het Amsterdam UMC is een mooi voorbeeld van een samenwerking waar deze vraag op voorhand is onderzocht en beantwoord. Deze zelfde vraagt rijst in het kader van een fusie of overname. Het is van belang dat op voorhand goed over deze aspecten wordt nagedacht omdat het anders voor kan komen dat vanuit de toezichthouders geen groen licht wordt gegeven.

Kiezen twee zorginstellingen voor een minder duurzame vorm van samenwerking? Ook dan zijn de mededingingsregels van belang. Twee zelfstandige organisaties dienen immers in beginsel hun eigen commerciële beleid te (blijven) bepalen. Op 12 maart a.s.  leggen wij  uit welke manieren van samenwerken er zijn, wat hiervan de voor- en nadelen zijn en hoe in de praktijk kan worden voorkomen dat er vanuit de marktmeesters bezwaren komen.

Interne stakeholders

Niet alleen de externe toezichthouders spelen een rol in een samenwerkingstraject, maar ook ‘interne’ stakeholders nemen een belangrijke positie in. Denk aan de cliëntenraad, de ondernemingsraad, de Raad van Toezicht. Dat zijn formele organen. Maar ook het managementteam, zorgverzekeraars en gemeenten moeten meegenomen worden in het traject. Van belang is om tijdig goed in beeld te hebben wie betrokken moet worden en wie wat waarover te zeggen heeft. Een goede voorbereiding is dus het halve werk.

Overnametraject

Door de veelvoud aan stakeholders moet niet vergeten worden waar het uiteindelijk om gaat. De kern is natuurlijk uiteindelijk waarom u wilt gaan samenwerken en wie de samenwerkingspartner zou moeten worden.  En is de samenwerkingspartner wel de partner die hij zegt te zijn? Hoe kun je dat beoordelen? Uitsluitend afgaan op de informatie uit recente jaarrekeningen of is verder onderzoek nodig? Bij een samenwerkingstraject of overnametraject komen ook veel privacyaspecten aan de orde. Welke informatie mag je delen? Kortom, genoeg te vertellen en wij gaan graag  in gesprek op dinsdag 12 maart a.s. in Zeist bij Eldermans|Geerts. Graag tot dan.

Zorgseminar

Op 12 maart 2019 organiseren wij het zorgseminar: Samenwerken in de Zorg. Tijdens dit seminar bespreken we alle bovengenoemde zaken en meer. Bekijk hier het programma en meld u aan.

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief