Uitbetaling vakantiegeld uitstellen? Kan dat?

7 mei 2020

Bij veel organisaties zijn de inkomsten de afgelopen tijd flink gedaald. Ondanks de tegemoetkomingen van de overheid blijven kosten – en vooral personeelskosten- doorlopen met alle financiële gevolgen van dien. Organisaties proberen op allerlei manieren om het hierdoor ontstane liquiditeitsprobleem aan te pakken, bijvoorbeeld door overleg met banken om zakelijke leningen voorlopig niet af te lossen en rente uit te stellen of in gesprek met de verhuurder de huur op te schorten.

Vakantiegeld in juni?

Voor veel organisaties komt er de maand mei een extra financieel probleem bij, namelijk het vakantiegeld. Daarbij gaat het om een achterafbetaling van het opgebouwde vakantiegeld tot 1 juni van het lopende kalenderjaar. Sommige organisaties betalen in mei het vakantiegeld voor het volledige huidige kalenderjaar, dus een combinatie van achteraf en vooruit betalen. Wat is er mogelijk om dit anders aan te pakken dit jaar?

Op grond van de wet is het eerst betalen van vakantiegeld in juni toegestaan…

In de wet is vermeld dat het vakantiegeld uiterlijk in de maand juni moet worden betaald, derhalve uiterlijk op 30 juni. Als hiervan gebruik wordt gemaakt, kan dat voor een organisatie een uitstel van bijna anderhalve maand betekenen voor het betalen van het vakantiegeld, wat fors kan aantikken bij een groot personeelsbestand.

…maar niet als in de arbeidsovereenkomst of CAO anders is bepaald.

In de meeste cao’s en arbeidsovereenkomsten staat evenwel vermeld dat het vakantiegeld wordt uitbetaald in mei. Dan is dus in afwijking van de wet afgesproken dat het vakantiegeld eerder wordt uitbetaald dan waartoe de werkgever wettelijk verplicht is. Het zal lastig worden om daarvan af te wijken, zeker als het om een cao gaat. Als het alleen een bepaling is in de arbeidsovereenkomst kan een beroep op de zogenaamde “beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid” mogelijk helpen. Dan kan aangevoerd worden dat vanwege de corona-crisis het in strijd met de redelijkheid en billijkheid is als de werknemer het vakantiegeld claimt in de maand mei in plaats van uiterlijk 30 juni, zoals de wettelijke verplichting is. Die lat ligt echter erg hoog, zodat het de vraag is of rechters hierin meegaan als het tot een procedure zou komen.

Als er niets staat in een arbeidsovereenkomst of cao, maar het vakantiegeld altijd wel in mei wordt uitbetaald, kan dit als een “bestendig gebruik” worden gezien en onderdeel zijn gaan uitmaken van de afspraken tussen werkgever en werknemer. Afwijken van een bestendig gebruik is echter iets makkelijker dan afwijken van bepalingen in een schriftelijke arbeidsovereenkomst.

Welke andere mogelijkheden zijn er?

Overleg is een goede optie. Aan de werknemers kan worden gevraagd of het uitbetalen van het vakantiegeld op een later moment in het jaar zal plaatsvinden, of wanneer de werknemer het geld nodig heeft voor een vakantie of een ander doel. Dan kan er dus een spreiding plaatsvinden van de betaling van het vakantiegeld, wat de liquiditeitspositie ten goede komt. Het is dan wel van belang om afspraken met werknemers schriftelijk vast te leggen en te benadrukken dat dit nu plaatsvindt door een bijzondere en laten wij hopen eenmalige gebeurtenis.

Organisaties die een beroep op de NOW regeling doen, ontvangen in de tegemoetkoming van de loonkosten ook een opslag van 30% voor vakantiegeld, pensioenpremies en werkgeverslasten. Dat is maar voor een beperkte periode, maar een deel compensatie voor de betaling van het vakantiegeld komt dus al via de NOW regeling.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp of wilt u hierover advies, neem dan contact met ons op zodat wij u hierbij kunnen ondersteunen.

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief