“WIJZIGING” VERGUNNING APOTHEEKHOUDENDE HUISARTS

8 juli 2016

Hoe zit het met de vergunning voor een apotheekhoudende huisarts om medicijnen te leveren?

In artikel 61 lid 10 van de Geneesmiddelenwet is geregeld dat een huisarts een vergunning kan krijgen om geneesmiddelen ter hand te stellen als in de nabijheid geen apotheek is. Daarvoor geldt dat als de afstand van de eerste potentiële patiënt tot de apotheek meer dan 4,5 km is er een vergunning verleend zal worden, als deze afstand minder is dan 3,5 km er geen vergunning verleend zal worden en als de afstand zit tussen de 3,5 en 4,5 km bepalend is de bereikbaarheid van de apotheek, waarbij een verbinding via het openbaar vervoer tenminste 1 maal per uur afdoende wordt geacht.

Wat is de vraag?

Als gevolg van een vergunningaanvraag van een huisartsenpraktijk in Annen is gebleken dat er in de nabijheid van de huisartsenpraktijk een apotheek is gevestigd. De afstand van de apotheek tot een deel van deze patiënten is zodanig dat de huisarts daarvoor geen vergunning krijgt om geneesmiddelen ter hand stellen, terwijl dat voor een ander deel van de patiënten wel het geval is. Dit betekent dat de ene patiënt wel bij de huisarts terecht kan voor de geneesmiddelen en de ander niet. Kamerlid Wolbert heeft aan minister Schippers aangegeven dat dit een onwenselijke situatie is en verzocht te onderzoeken of verruiming van het bestaande beleid ten aanzien van apotheekhoudende huisartsen mogelijk is.

Wat heeft Schippers besloten?

Op 5 juli 2016 heeft Schippers de Kamer geïnformeerd over haar visie ten aanzien van de wet- en regelgeving met betrekking tot de apotheekhoudende huisarts. Schippers geeft aan op basis van de wetgeving geen ruimte te hebben om het beleid voor het verlenen van vergunningen helemaal om te gooien. Schippers concludeert dat er in de kamer geen behoefte bestaat aan het aanpassen van de wet. De wet gaat uit van het primaat van de apotheker voor de medicatieverstrekking en Schippers benadrukt dat dit een bewuste keuze is geweest en dat dit niet zal wijzigen.

Wat wijzigt er dan wel?

Schippers geeft in haar brief aan dat uitsluitend voor de beoordeling van vergunningen van apotheekhoudende huisartsen die gelegen zijn in een straal van tussen de 3,5 en 4,5 km een aanvullend criterium bij de beoordeling meegenomen zal worden, namelijk of de in de buurt gelegen apotheek ook een bezorgdienst heeft.

Aangezien nagenoeg alle apotheken in Nederland wel een bezorgdienst hebben, is dit criterium feitelijk een wassen neus. Sterker nog, door dit criterium toe te voegen kan de vraag rijzen of alleen een bezorgdienst ook afdoende is. Dat zou immers betekenen dat een apotheekvergunning aan een huisarts ook geweigerd kan worden indien er wel een bezorgdienst is, maar de bereikbaarheid per openbaar vervoer niet op orde was. Als deze uitleg gevolgd wordt, dan zijn de apotheekhoudende huisartsen er als gevolg van de vragen van het kamerlid Wolbert alleen maar slechter van geworden.. Hoe dit in de praktijk vorm gegeven, zal worden moet nog blijken. Uit de brief van Schippers volgt dat deze nieuwe lijn alleen geldt voor nieuwe aanvragen en herbeoordelingen van bestaande vergunningen.

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief