Kennisseminar: Zorgspecifieke concentratietoets

4 oktober 2022

Sinds 1 januari 2014 moeten zorgorganisaties bij concentraties, fusies en overnames rekening houden met de zorgspecifieke concentratietoets. Deze toets vindt zijn grondslag in de Wet marktordening gezondheidszorg en beoogt zorgvuldigheid omtrent de voorbereiding van fusie- en overnamebesluiten te waarborgen. Met de toets tracht de NZa mogelijke problemen ten aanzien van de bereikbaarheid en kwaliteit van zorg die na een fusie van zorgaanbieders zouden kunnen ontstaan, te voorkomen.

Het beoordelingskader dat de NZa aanhoudt, is gelegen in de kwaliteit van het besluitvormingsproces en de betrokkenheid van stakeholders, zoals cliënten en personeel. De NZa kijkt bij de beoordeling naar de gevolgen van de concentratie voor de kwaliteit, het proces van de totstandkoming van het besluit tot concentratie en de wijze waarop stakeholders bij dit besluitvormingsproces betrokken zijn. Zo wordt bijvoorbeeld getoetst of cliënten en personeel op een zorgvuldige wijze – mede gelet op hun kennis en kunde –  bij de uitwerking van de concentratievoornemens betrokken zijn. In de praktijk wordt de vereiste toestemming altijd wel verleend.

Vanaf 1 juli 2022 zijn wijzigingen doorgevoerd in het beleid van de NZa met betrekking tot de zorgspecifieke fusietoets. De wijzigingen hebben betrekking op de reikwijdte van de fusietoets, de stakeholders die bij de besluitvorming betrokken moeten worden en de vraag welke financiële informatie de betrokken zorgaanbieders moeten aanleveren.

In dit kennisseminar staan wij stil bij de vraag wanneer de fusietoets in beeld komt, hoe de procedure werkt en welke wijzigingen in 2022 zijn doorgevoerd.

Datum en aanmelden

Het kennisseminar vindt digitaal via Zoom plaats op 28 maart 2023 vanaf 15.00 uur. Sprekers zijn Vivian Slotboom en Lex Geerts. Deelname is kosteloos.

Vul onderstaand formulier in om u aan te melden.

Kennisseminar 28 maart 2023 - Zorgspecifieke concentratietoets
Bent u werkzaam bij een zorgorganisatie? *
Akkoord *

Als u zich aanmeldt voor het kennisseminar dan meldt u zich ook automatisch aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden over aankomende kennisseminars en interessant nieuws in de zorg.

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief