AVG in de zorg: Hulp voor zorgprofessionals?

24 augustus 2018

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) roept tal van vragen op over privacy en zorg. Een veel gestelde vraag betreft de omgang met de rechten van patiënten in de zorg. Hoe ver moet je nu eigenlijk gaan als zorgaanbieder om die rechten in te willigen? En wat als sprake is van een ontevreden, zelfs boze patiënt. Hoe ga je om met het recht op gegevenswissing bij de patiënt die nog nota’s heeft openstaan of misschien wel een tuchtklacht heeft ingediend? Vorige week deed rechtbank Oost-Brabant als een van de eerste rechterlijke instanties een uitspraak  over de AVG.

 

De casus

De casus is relatief eenvoudig. Een aantal personen had een verzoek om vernietiging van hun persoonsgegevens ingediend bij gemeente Bladel. Het ging om persoonsgegevens zoals vermeld in een overzicht van verdachten in een overzicht over illegale hondenhandel. Volgens de verzoekers klopte niks van het overzicht en moesten hun namen en gegevens eraf.

 

De uitspraak

De rechter erkent dat een betrokkene in een aantal gevallen het recht heeft om van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging wissing van zijn persoonsgegevens te krijgen. Bovendien is de verwerkingsverantwoordelijke verplicht om persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen. Uitzondering op dit recht bestaat als de verwerking nodig is voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering, zo blijkt uit de AVG. In dit geval kon de lijst gebruikt worden als mogelijk bewijsmiddel in procedures tussen de gemeente en de verzoekers. Volgens de voorzieningenrechter moet dit worden gezien als het onderbouwen van een rechtsvordering. Dit betekent dat deze uitzondering op het recht om gegevenswissing van toepassing is en dat het verzoek onder de AVG niet voor inwilliging in aanmerking komt.

Uit de uitspraak volgt dat organisaties niet hoeven te vrezen om opgebouwde dossiers te moeten verwijderen bij klachten of discussies over betalingsachterstanden van hun klanten. Zolang onderbouwd wordt dat persoonsgegevens van een cliënt als bewijsmiddel kunnen dienen in een procedure hoeft geen gehoor te worden gegeven aan verzoeken om gegevens te verwijderen. Dit is goed nieuws, ook voor zorgaanbieders. Hoewel zorgaanbieders in beginsel een bewaarplicht hebben ten aanzien van medische dossiers op grond van de WGBO (hetgeen in beginsel het recht op gegevenswissing doorkruist), mogen patiënten wel bepaalde gegevens daaruit laten vernietigen, zo heeft de AVG laten weten. Lastig punt blijft natuurlijk de timing. Want wat doe je als iemand zijn of haar gegevens heeft laten vernietigen uit het dossier en later pas een discussie ontstaat over een nota of over de manier waarop diegene behandeld is? Mijn tip zou daarom zijn om goed na te denken over verzoeken om vernietiging van gegevens uit een patiëntendossier. Daarnaast is het ook slim om altijd te vragen naar de reden van een verzoek. En bewaar bij twijfel de gegevens met een  goed gemotiveerd beroep op de bewaarplicht uit de WGBO.

 

 

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief