Gevolg van niet goed informeren over kosten: patiënt hoeft niet te betalen

11 juli 2023

In de NZa-regeling Mondzorg zijn regels opgenomen over onder meer declareren en administreren, waaraan mondzorgaanbieders zich moeten houden. Ook zijn in de Regeling Mondzorg regels opgenomen over het informeren van patiënten. Een recente uitspraak van de kantonrechter laat het belang zien van het naleven van deze regels: indien de regels niet worden nageleefd kan het zijn dat de patiënt niet verplicht is de kosten te betalen.

Informatievoorschriften en prijsopgave in de mondzorg

In de Regeling Mondzorg is bepaald dat zorgaanbieders de patiënt tijdig en zorgvuldig moeten informeren over de tarieven die zij in rekening brengen.

Specifiek voor de mondzorg geldt bovendien dat het verplicht is een prijsopgave per behandeling aan de patiënt te verstrekken, voor alle behandelingen vanaf een totaalbedrag van € 250,- of – bij een lager bedrag – indien de patiënt daarom vraagt. Voor de prijsopgave geldt onder meer dat:

  • daarop een totaalbedrag moet staan;
  • voor de patiënt inzichtelijk moet zijn welke prestaties hoe vaak uitgevoerd zullen worden tegen welk tarief
  • dat de materiaal- en/of techniekkosten afzonderlijk inzichtelijk moeten worden gemaakt.

Verder heeft de NZa in de Regeling transparantie zorgaanbieders meer algemene regels opgenomen over de wijze waarop zorgaanbieders hun patiënten moeten informeren, met name indien de kans bestaat dat de patiënt een deel van de behandeling niet vergoed zal krijgen van de zorgverzekeraar.  Daarover schreven wij eerder dit artikel.

Procedure: patiënt krijgt gelijk

In de betreffende procedure stond een discussie tussen een patiënt en een tandarts over de kosten centraal. Een patiënt voerde aan dat zij de behandeling alleen had willen laten uitvoeren, als deze volledig door de zorgverzekeraar zou worden vergoed. Uiteindelijk bleek dat de verzekeraar de kosten niet volledig had vergoed.

Volgens de kantonrechter dienen zorgaanbieders, waaronder mondzorgaanbieders, de patiënt op duidelijke wijze te informeren over een voorgestelde geneeskundige behandeling, waaronder de kosten daarvan. Tevens dient een prijsopgave verstrekt te worden, zoals bedoeld in de Regeling Mondzorg, bij een behandeling van meer dan € 250,-.

Omdat niet was komen vast te staan dat de tandarts de patiënt over de kosten van de tandartsbehandeling had geïnformeerd en het – gelet op de Regeling Mondzorg – aan de tandarts was om de patiënt voor te lichten over de kosten van behandeling en het feit dat de verzekeraar deze behandeling mogelijk niet of niet volledig zou vergoeden, vond de kantonrechter dat de tandarts de op haar rustende informatieplicht had geschonden. Daarom oordeelde de kantonrechter dat het deel van de factuur dat níet door de zorgverzekeraar werd vergoed, niet door de patiënt aan de tandarts hoefde te worden betaald.

Belang van informeren en vastlegging daarvan

Uit deze uitspraak blijkt duidelijk het belang van het juist informeren van de patiënt.

Betekent dat dat zorgaanbieders gedetailleerd moeten uitzoeken of de zorgverzekeraar de kosten van de patiënt volledig zal vergoeden? In onze optiek is dat niet het geval. Een dergelijke informatieplicht zou betekenen dat de zorgaanbieder eindeloos uitzoekwerk zou moeten verrichten en dat kan niet van de mondzorgaanbieder worden gevraagd. Bovendien is het ook niet verstandig om de patiënt op zo’n gedetailleerd niveau voor te lichten, want de kans op een onjuiste lezing van de talloze polisvoorwaarden is groot en dat kan de mondzorgaanbieder dan verweten worden, zeker indien ten onrechte de indruk is gewekt dat de verzekeraar de kosten wel volledig zal dekken.

Daar staat tegenover dat mondzorgaanbieders wel moeten voldoen aan de basisvereisten in met name de Regeling Mondzorg en de Regeling transparantie zorgaanbieders, door te informeren over de hoogte van de kosten en aan te geven dat – indien dat zo is – niet duidelijk is of de zorg vergoed zal worden door de zorgverzekeraar. Daarbij is aan te bevelen goed vast te leggen wat er besproken is, zodat later geen discussie kan ontstaan.

 

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief