Niet vermelden BIG-nummer vanaf 1 april 2019 gedoogd

12 maart 2019

Verplichting tot publicatie BIG-nummer gaat nog steeds in per 1 april 2019

Ten aanzien van de wettelijke plicht om het BIG-nummer op meer plekken te vermelden is al het nodige te doen geweest. Deze verplichting gaat overigens nog steeds in per 1 april a.s. als onderdeel van een wijziging van de Wet BIG. Er is evenwel gekozen voor een typisch Nederlandse oplossing waarbij de toezichthouder, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), wordt verzocht niet handhavend op te treden en een lange implementatieperiode te hanteren. Oftewel: gedogen. Dit valt af te leiden uit de Kamerbrief van de Minister van 8 maart 2019 en de website van het CIBG.

Inspraak veldpartijen bij uitwerking verplichting tot publicatie BIG-nummer is ten onrechte uitgebleven

De Minister geeft aan dat de beroepsgroepen, brancheorganisaties, patiëntenfederatie en andere partijen niet door een misverstand niet betrokken zijn geweest bij de nadere uitwerking van de AMvB die de nadere uitwerking van de verplichtingen bevat, zoals wel was toegezegd.

Dat moet alsnog gebeuren.

Aanpassing verplichtingen / AMvB

De Minister geeft verder aan:

“Na overleg met de partijen en uitwerking van die afspraken zal ik zorgen dat er voldoende informatie beschikbaar is over de nadere uitwerking van de AMvB (waar gaat het wel over én waar gaat het niet over) en dat er een ruime periode wordt geboden voor de implementatie.”

De Minister benadrukt dat hij de eigen regelgeving zo lastenluw mogelijk wil opstellen, conform het programma (Ont)Regel de Zorg.

Dat de Minister aangeeft dat de afspraken nog moeten worden uitgewerkt geeft aan dat de uiteindelijke verplichtingen kennelijk nog niet in beton gegoten zijn. De eerdere berichtgeving vanuit het CIBG, waar wij eerder aan refereerden, lijkt achteraf bezien voorbarig.

Omvang verplichting tot publicatie BIG-nummer blijft onduidelijk

Wel blijft nog onduidelijk wat precies de verplichtingen zijn die op 1 april a.s. kennelijk wel ingaan, maar nog niet afgedwongen worden. Voor nu moeten we er genoegen mee nemen dat er geen harde sanctie geldt voor het niet conform de kennelijk wel geldende verplichting te handelen. Dat is op zich niet onlogisch als deze verplichting op korte termijn naar aanleiding van overleg met de veldpartijen nog nader wordt uitgewerkt en aangepast, maar het blijft wel vreemd dat de verplichting tot publicatie wel al formeel wordt ingevoerd. Maar dat is typisch Nederlands: gedogen. Afspreken dat iets niet mag of moet en vervolgens afspreken dat dit gebod / verbod niet gehandhaafd zal worden.

Bekijk ook deze artikelen over de wet BIG:

> Wijziging Wet BIG: Waar moet ik straks mijn BIG-nummer vermelden?
> BIG-nummer: vanaf 1 april 2019 overal of toch niet?

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief