Kennisseminar: Controles door zorgverzekeraar, zorgkantoor en gemeente

18 februari 2023

Zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten voeren meer en meer materiële controles en fraudeonderzoeken uit bij zorgaanbieders. Zorgverzekeraars doen dit in het kader van de Zorgverzekeringwet, zorgkantoren voor de langdurige zorg en gemeenten voor de Wmo en de Jeugdwet.

Over controles is het nodige opgenomen in wet- en regelgeving. Te denken valt bijvoorbeeld aan de Regeling langdurige zorg en de Regeling zorgverzekering. Ook meer algemene wetgeving, zoals het Burgerlijk Wetboek en de AVG, zijn van toepassing. Daarnaast zijn er vele documenten van allerlei instanties die van belang zijn, zoals het Protocol Materiële Controle van Zorgverzekeraars Nederland.

Praktijk en bevoegdheden van zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten

Tijdens het kennisseminar zal op deze regelgeving worden ingegaan, maar zal ook worden besproken op welke wijze zorgfinanciers in de praktijk met controles omgaan. Daarbij leert de ervaring dat zorgaanbieders zelf de nodige invloed kunnen uitoefenen op de controles en onderzoeken en daarmee ook op de conclusies die de zorgfinanciers trekken. Daarvoor zullen praktische tips en tricks worden gegeven.

Zorgfinanciers hebben de nodige bevoegdheden gekregen om controles uit te voeren en controle-instrumenten toe te passen. In de praktijk komt het ook voor dat zorgfinanciers verder gaan dan hun bevoegdheden eigenlijk reiken. Daarbij kunnen rechten van zorgaanbieders en cliënten/patiënten onder druk komen te staan. Ook dat onderwerp zal tijdens het kennisseminar worden toegelicht.

Daarnaast zal worden stilgestaan bij de bijzondere positie van een controle door een gemeente. Een gemeente heeft immers niet alleen civielrechtelijke mogelijkheden, zoals zorgverzekeraars en zorgkantoren ook hebben, een gemeente kan ook via bestuursrechtelijk toezicht zaken afdwingen. Dat is een totaal ander kader. Omdat gemeenten ook bestuursrechtelijke bevoegdheden hebben, is niet altijd duidelijk of de gemeente een controle uitoefent op basis van de overeenkomst, of optreedt als toezichthouder op basis van de wet.

Onderwerpen en vragen

Vragen die tijdens het kennisseminar, op 17 oktober 2023, aan de orde zullen komen, zijn onder meer:

 • Welke bevoegdheden hebben zorgfinanciers bij materiële controles?
 • Aan welke regels moeten de zorgfinanciers zich houden?
 • Welke rechten heeft de zorgaanbieder bij een controle?
 • Is een zorgaanbieder verplicht mee te werken? Welke informatie moet de zorgaanbieder verstrekken?
 • Hoe zit het met de privacy van patiënten/cliënten in het kader van de AVG?
 • Welke consequenties kunnen controles hebben voor zorgaanbieders, en hoe kan de zorgaanbieder daar het best tegen ageren?
 • Wat is het verschil tussen bestuursrechtelijk toezicht en een contractuele controle bij een gemeente.

Ook zullen tips & tricks en do’s en don’ts gedeeld worden hoe zorgaanbieders het best kunnen omgaan met een controle.

Datum en aanmelden

Het kennisseminar is kosteloos en vindt online plaats op 17 oktober 2023 om 15:00 uur.  Sprekers zijn Karik van Berloo en Daniël Post.

Dit webinar heeft reeds plaatsgevonden. 

Als u zich aanmeldt voor het kennisseminar dan meldt u zich ook automatisch aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden over aankomende kennisseminars en interessant nieuws in de zorg.

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
 • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
  Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
 • Inschrijven nieuwsbrief