Kennisseminar: Polisvoorwaarden 2022: wat is nieuw en waar rekening mee te houden?

13 april 2021

Naast de contracten die tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders worden gesloten, worden de afspraken die zorgverzekeraars met hun verzekerden maken steeds belangrijker voor zorgaanbieders. In de polisvoorwaarden of verzekeringsvoorwaarden wordt namelijk geregeld wanneer een verzekerde recht heeft op (de vergoeding van kosten van) zorg en welke voorwaarden daarvoor gelden.

Steeds vaker zien wij dat verzekeraars specifieke voorwaarden in hun polisvoorwaarden opnemen. In sommige gevallen gelden deze restricties in de polisvoorwaarden alleen voor zorgaanbieders die geen overeenkomst met de zorgverzekeraar gesloten hebben. Zo zien wij vaak terugkomen dat voor zorg van een gecontacteerde aanbieder geen voorafgaande toestemming hoeft te worden verkregen, maar voor ongecontracteerde aanbieders wel. Er zijn daarnaast voorwaarden waaraan zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde aanbieders moeten voldoen, zoals eisen met betrekking tot verwijzingen en beperkingen ten aanzien van de persoon / het opleidingsniveau van de persoon die de zorg mag leveren. Ook veel voorkomend in de polisvoorwaarden zijn eisen met betrekking tot de (minimale) betrokkenheid van een specifieke behandelaar.

Verzekerden en zorgaanbieders zijn niet altijd even goed op de hoogte van de voorwaarden die de zorgverzekeraar via de polisvoorwaarden heeft gesteld. Toch wordt van zorgaanbieders verwacht dat zij wél (globaal) weten welke voorwaarden/beperkingen er gelden, aangezien zij de verzekerde moeten informeren over eventuele (bij)betalingen voor de door hen te leveren zorg.

Eldermans|Geerts organiseert op 14 december 2021 een kosteloos seminar (ook digitaal bij te wonen als interactief webinar) waarin u wordt bijgepraat over de polisvoorwaarden voor 2022. Hiermee kunt u goed het nieuwe jaar starten!

Wij zullen stilstaan bij vragen zoals:

  • Wat zijn de belangrijke wijzigingen per 2022?
  • Welke plichten heb ik als zorgaanbieder?
  • Welke ruimte hebben verzekeraars om voorwaarden te stellen in de polisvoorwaarden?
  • Wat betekent het als zorg wordt verleend die niet aan de polisvoorwaarden voldoet?

Datum en aanmelden

Het kennisseminar is kosteloos en vindt plaats op 14 december 2021 om 16:00 uur.  Sprekers zijn Joep Duijzings en Melda Sahin.

Wij organiseren dit kennisseminar gelijktijdig digitaal én in onze seminarruimte achter ons kantoor aan de Driebergseweg 16C, 3708 JB Zeist. In het aanmeldformulier kunt u aangeven waar uw voorkeur naar uitgaat: digitale aanwezigheid of fysieke aanwezigheid in Zeist. Afhankelijk van de aanmeldingen en de opgegeven voorkeuren kunnen wij besluiten het kennisseminar geheel online te verzorgen.

Vul onderstaand formulier in om u aan te melden.

Kennisseminar 14 december 2021 - Polisvoorwaarden 2022: wat is nieuw en waar rekening mee te houden?
Wilt u fysiek of digitaal aanwezig zijn bij dit kennisseminar? *
Bent u werkzaam bij een zorgorganisatie? *
Akkoord *

Als u zich aanmeldt voor het kennisseminar dan meldt u zich ook automatisch aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden over aankomende kennisseminars en interessant nieuws in de zorg.

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief