Zorgseminar: Gecontracteerd of niet gecontracteerd werken in de zorg

14 oktober 2019

Steeds vaker werken zorgaanbieders zonder overeenkomst met (alle) zorgverzekeraars. Soms komt dit omdat een zorgverzekeraar geen overeenkomst wil sluiten met bepaalde partijen, bijvoorbeeld omdat de zorgverzekeraar aangeeft al afdoende zorg te hebben ingekocht, omdat de zorgverzekeraar de zorg selectief heeft ingekocht bij een aantal partijen of omdat er uit beleidsoverweging voor is gekozen geen contract meer aan te bieden aan kleinere organisaties.

Maar regelmatig ligt het initiatief bij de zorgaanbieder zelf, vanwege de condities die als knellend of beperkend worden ervaren. Denk daarbij aan een te laag budget (omzetplafond), een (te) lage vergoeding, volumebepalingen op grond waarvan de hoeveelheid zorg die gemiddeld mag worden geleverd beperkt is (gemiddelde prijs per unieke verzekerde / bandbreedte afspraken).

Vaak kiezen deze zorgaanbieders ervoor om genoegen te nemen met een lagere vergoeding, omdat zij het deel van de vergoeding dat de verzekeraar niet aan de verzekerde vergoedt voor een niet gecontracteerde zorgaanbieder voor hun rekening nemen.

Er is veel te doen over niet gecontracteerde zorg. Verzekeraars menen dat deze zorg minder efficiënt en te duur is. Zorgaanbieders wijzen erop dat zijn vanwege het beleid van de verzekeraars juist met zware gevallen te maken krijgen en daardoor duurder zijn. Vooral in de wijkverpleging lopen de discussies hoog op. De minister onderzoekt of en welke maatregelen getroffen kunnen worden om niet contracteerde zorg tegen te gaan.

Tijdens het zorgseminar op 12 november 2019 gaan wij in op vragen als:

  • wat zijn de mogelijkheden voor de minister om niet gecontracteerde zorg tegen te gaan;
  • wat zijn de voor- en nadelen en aan welke verplichtingen moet u voldoen als niet gecontracteerde zorgaanbieder;
  • wat is de stand van zaken op het gebied van het cessieverbod en het machtigingsvereiste en wat kunt u daaraan doen?
  • welke praktische informatie is nodig om een keuze te maken om wel of geen contractuele relatie aan te gaan.

Datum en aanmelden

Het seminar vindt plaats op 12 november 2019 van 16.00 uur tot 18.00 uur in The Lodge, het bijgebouw bij ons kantoor aan de Driebergseweg 16C (3708JB) te Zeist. Sprekers zijn Karik van Berloo en Daniël Post. Deelname is kosteloos*, maar de plaatsen zijn beperkt.

Vul onderstaand formulier in om u aan te melden.

Zorgseminar 12 november 2019 - Gecontracteerd of niet gecontracteerd werken in de zorg

Als u zich aanmeldt voor het zorgseminar dan meldt u zich ook automatisch aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden over aankomende seminars en interessant nieuws in de zorg.

*Onze kennisseminars zijn populair en het aantal inschrijvingen overtreft vaak de beschikbare plaatsen. In dat geval werken wij met een wachtlijst. Heeft u zich ingeschreven, maar bent u toch verhinderd, laat u ons dat dan drie dagen van te voren weten, dan kunnen wij iemand van de wachtlijst plaatsen. Degene die zich aangemeld heeft, maar zonder tijdige afmelding niet komt, sturen wij een factuur van € 40,- welke wij doneren aan Hospice Heuvelrug in Zeist.

Deel dit verhaal:
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief