Welk type zorg wordt er geleverd door uw zorgorganisatie?

A) Zorg op basis van de Wet langdurige zorg (‘Wlz’).
B) Zorg op basis van de Zorgverzekeringswet (‘Zvw’).
C) Andere zorg zoals bedoeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (‘Wkkgz’).*
D) Jeugdhulp op grond van de Jeugdwet (‘Jw’).
E) Hulpverlening of andere diensten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (‘Wmo’).

* ‘Andere zorg’ is in de Wkkgz als volgt gedefinieerd: “andere zorg: handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, niet zijnde Wlz-zorg of Zvw-zorg, alsmede handelingen met een ander doel dan het bevorderen of bewaken van de gezondheid van de cliënt”. Dit betreft onder meer zorg door aanbieders van alternatieve geneeswijzen en cosmetische zorg.

  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief